Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
edukacja regionalna

 Program "Edukacja Regionalna"

  Opracowany przez:

 Lucynę Janicką

Weronikę Mostowy

Piotra Malca

 

 Można pobrać w formacie docWybitni Radłowianie


 Błogosławiona Karolina Kózkówna

Błogosławiona Karolina urodziła się dnia 2 sierpnia 1898 roku w miejscowości Wał-Ruda, która należała wtedy do parafii Radłów. Rodzice: Jan Kózka i Maria Borzęcka mieli małe gospodarstwo rolne oraz drewniany dom. Atmosfera w domu była na wskroś religijna. Czas wypełniały modlitwa i praca, niedziela była dla Pana Boga, w dni powszednie dzieci brały udział w zajęciach rodziców.
W 1914 roku wybuchła I wojna światowa dnia: 18 listopada około godziny 9 wszedł do ich domu uzbrojony żołnierz rosyjski, pytał o wojska austriackie, nie przyjął posiłku, lecz kazał ojcu i Karolinie udać się ze sobą w drogę. Skierował ich w stronę lasu, a gdy tam weszli, zmusił ojca do powrotu, zostawiając samą Karolinę.
Karolina wyrwała się napastnikowi i uciekła. Okazało się później, że zadał on jej wtedy kilka głębokich ran, zaś ratunkiem stały się dla niej bagna, które utrudniały żołnierzowi pościg. Ciało znaleziono dopiero 4 grudnia. W starannie opracowanym i udokumentowanym protokole opisano zarówno miejsce zbrodni jak i nienaruszony stan dziewictwa Męczenniczki, która poświęciła własne życie dla uratowania cnoty czystości.
Uroczystość beatyfikacji miała miejsce w Tarnowie, dnia 10 czerwca 1987 roku w czasie trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Od tego dnia Karolinie Kózkównie przysługuje tytuł Błogosławionej.


 dr. Franciszek Gawełek

Franciszek Gawełek urodził się 4 lutego 1884 roku w Radłowie w wielodzietnej włościańskiej rodzinie jako czwarty syn. Wychowany był w atmosferze miłości, spokoju i patriotyzmu, gdzie nade wszystko ceniono wartości duchowe. Franciszek od młodości wykazywał wielkie zdolności, pilność i zainteresowanie nauką. Rodzice jego skierowali go do gimnazjum w Tarnowa, gdzie z wynikiem bardzo dobrym złożył egzamin dojrzałości. W roku 1907 rozpoczął studia w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez pięć lat studiował archeologię prehistoryczną, etnografię i antropologię. W swoich badaniach skupiał się na regionie radłowskim.
W dziejach nauki polskiej zapisał się jako autor cenionej „Bibliografii ludoznawstwa polskiego” napisanej w 1914 roku. Franciszek Gawełek odegrał znaczącą rolę w organizowaniu Muzeum Etnograficznego w Krakowie, był jego współtwórcą i przez wiele lat skupował liczne eksponaty, szczególnie z okolic Radłowa.
W roku 1919 powołany został przez władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na utworzoną specjalnie dla niego katedrę etnografii. Katedry tej nie objął, gdyż zmarł 9 września 1919 roku na stole operacyjnym. Pochowano go w Częstochowie, a dopiero w listopadzie przewieziono zwłoki do Radłowa. Spoczywa w rodzinnym grobowcu obok swoich rodziców i brata.


 Generał Kazimierz Tumidajski

Urodził się 28 lutego 1897 roku w Radłowie przy ulicy Brzeskiej. Służbę żołnierską dla ojczyzny rozpoczął bardzo wcześnie, gdyż jako 17-letni uczeń uciekł z domu do Legionów i brał udział w walkach w Karpatach, Besarabii i wojnie polsko - bolszewickiej.
We wrześniu 1939 roku batalion dowodzony przez majora Tumidajskiego walczył na szlaku bojowym 21 Dywizji Piechoty gen. Józefa Kustronia, m.in. koło Bochni, a następnie po marszu z okolic Wiśnicza dotarł do Tarnowa. Niezwykły zbieg okoliczności sprawił, że majora Kazimierz Tumidajski stoczył ostatnią walkę w obronie rodzinnego Radłowa.
W początkach 1940 roku został mianowany pierwszym inspektorem Służby Zwycięstwa Polski w Tarnowie, a od 1 stycznia 1943 roku komendantem okręgu lubelskiego Armii Krajowej. 31 lipca 1944 roku płk Kazimierz Tumidajski został aresztowany przez NKWD i przewieziony do więzienia w Moskwie, a następnie trafił do obozu w Diagilewie pod Riazaniem.
W straszliwych warunkach obozowych generał nie załamał się, a wśród towarzyszy niewoli cieszył się autorytetem. W więzieniu rozpoczął wraz z innymi żołnierzami – więźniami protestacyjną głodówkę. Wycieńczony został przewieziony do szpitala w Skopino, gdzie 4 lipca 1947 roku podczas przymusowego karmienia został bestialsko zamęczony.


 Kardynał Stanisław Hozjusz


Urodził się Stanisław 5 maja 1504 roku w Krakowie w rodzinie mieszczańskiej jako syn Ulryka Hose i jego pierwszej żony Anny. W 1519 roku rozpoczął młody Staś studia na Akademii Krakowskiej, którą opuścił jako prymus, uzyskując stopień bakałarza sztuk wyzwolonych. W 1530 roku na koszt swego protektora biskupa Piotra Tomickiego, Stanisław wyjechał na studia do Włoch. W Bolonii i Padwie oddał się studiom prawniczym i tu uzyskał doktorat obojga praw, poczym wrócił do kraju.
W ojczyźnie wspinał się Stanisław po szczeblach kariery, najpierw był sekretarzem biskupów a potem dosłużył się w kancelarii królewskiej rangi wielkiego sekretarza koronnego. W tym czasie był on czynnym uczestnikiem życia politycznego kraju. W latach 1545-1549 Stanisław Hozjusz był proboszczem w Radłowie.
W 1561 roku Stanisław Hozjusz otrzymał kapelusz kardynalski i w tym samym roku został legatem papieskim na wznowiony sobór. W 1564 roku sprowadził Hozjusz na Warmię zakon jezuitów i z jego fundacji powstała pierwsza w granicach Rzeczypospolitej placówka Towarzystwa Jezusowego w Braniewie.
Od wielu lat słabego zdrowia, przeciążony wieloma obowiązkami zmarł Stanisław Hozjusz 5 sierpnia 1579 roku w opinii świętości, w Capranica pod Rzymem, a został pochowany w bazylice Matki Boskiej na Zatybrzu.


 Ks. biskup Antoni Gałecki h. Junosza


Urodził się 25 maja 1811 roku w Radłowie. Jego ojciec Teodor był rządcą miejscowego klucza gospodarczego, matka Franciszka z domu Weiss. Mając 15 lat przeniósł się wraz z matką do Wiednia i tu ukończył szkołę średnią i studia teologiczne na Uniwersytecie Wiedeńskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 marca 1834 roku, a dnia 26 stycznia 1837 roku promocję na doktora teologii na Uniwersytecie Wiedeńskim.
Został profesorem religii i pedagogiki w gimnazjum tarnowskim, a później jego dyrektorem. Podkreślano jego obowiązkowość, gorliwość i oddanie się pracy kapłańskiej. W 1846 roku podjął wykłady teologii normalnej w seminarium duchownym.
W dniu 28 maja 1850 r. cesarz Franciszek Józef I zamianował go prałatem scholastykiem, a trzy lata później dziekanem kapituły tarnowskiej. Konsekrację biskupią przyjął w Rzymie w 1862 roku.
Papież Pius IX 17 listopada 1868 roku zamianował go asystentem tronu papieskiego. Biskup Gałecki opuszcza Kraków w 1879 roku i udaje się na stałe do Wiednia, gdzie zamieszkał w klasztorze bonifratrów. Pozostawił po sobie drukowaną rozprawę doktorską, dziesięć listów pasterskich i kilka innych druków. Zmarł 10 marca 1885 roku w Wiedniu i tam został pochowany.


 Prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Urodził się 3 października 1940 roku w Radłowie. W 1958 r. ukończył LO im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie. Studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończył w 1963 roku. W roku 1971 doktoryzował się, zaś w roku 1982 habilitował. Tytuł profesora otrzymał w roku 1991, stanowisko profesora zwyczajnego – 1998 roku. Był wykładowcą literatury polskiej na Uniwersytecie Prowansalskim, Uniwersytecie w Lizbonie, wykładał również na tzw. Nowej Sorbonie w Paryżu.
W kwietniu 1999 roku został wybrany Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 1999 – 2002, a 15 kwietnia 2002 roku wybrany został ponownie. Jego kadencja rektorska potrwa kolejne trzy lata (2002 – 2005).
Autor wielu książek, artykułów publikowanych na łamach czasopism. Wśród jego licznych publikacji znalazły się też pełne ciepłe słów opracowania o dziejach Radłowa, radłowskiej parafii i liceum. Prof. Franciszek Ziejka jest laureatem wielu nagród, m.in.; Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji im. Włodzimierza Tetmajera, Nagrody literackiej miasta Krakowa im. K. Wyki. W roku 1994 otrzymał od premiera Republiki Francuskiej Palmes Academiques, a w 2000 roku tytuł: Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa.

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Spotkanie z policjantami