Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Książki naszych marzeń

Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

 

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

 

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Książki naszych marzeń – klasy I-III szkoła podstawowa

Realizując rządowy program  w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży  „Książki  naszych marzeń”, zorganizowano w klasach I-III  następujące projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:

 • Klasa Ia – wychowawca p. E. Komięga. Uczniowie klasy Ia  w ramach programu „Książki naszych marzeń” wysłuchali treści czytanej przez nauczyciela książki pt. „Mały poczet królów dla dzieci” Piotra Rowickiego. Wykonali również ilustracje do wybranego przez siebie fragmentu wysłuchanej książki.
 • Klasa Ib – wychowawca D. Grabska. W ramach projektu dzieci wysłuchały czytanych przez nauczyciela książek „Legendy polskie” Wandy Chotomskiej, „Rady nie od parady czyli wierszyki z morałem” M. Strzałkowskiej oraz „ 120 przygód koziołka Matołka” ( fragmenty) K. Makuszyńskiego, M. Walentynowicza. Uczniowie wykonywali prace plastyczne ( ilustracje) do wybranych legend z książki „Legendy polskie”, odgrywały scenki dramowe do wszystkich wysłuchanych książek. Dzieci przebierały się w samodzielnie przygotowane przebrania wykorzystując różne rekwizyty.
 • Klasa 2a – wychowawca U. Szczupał. W ramach projektu uczniowie klasy 2a czytali wspólnie książki w czasie przerw. Napisali również swoje książki o różnej tematyce. Uczniowie, którzy są autorami książek to: Aleksandra Kowalik, Julia Kędzior, Karolina Bibro, Emilia Kapera, Gabriela Jurczak, Ewelina Padło, Bartosz Cela, Mikołaj Sygnarowicz, Jan Mikuta, Kacper Walaszek, Karol Patuła i Ameli Klich. Uczniowie poznali historię książki i druku. Rozmawiali o tym, skąd autorzy książek czerpią pomysły do napisania książek.
 • Klasa2b – wychowawca p. D. Kozioł. Uczniowie wypożyczyli z biblioteki szkolnej nowo zakupione książki, które samodzielnie przeczytali w domu. Do książek tych wykonali obwolutę lub ilustrację i napisali krótkie streszczenie lub kilka zdań zachęcających do przeczytania owej pozycji. Swoje prace zaprezentowali na zajęciach polonistycznych.
 • Klasa 3a – wychowawca p. Mikuś. Aby propagować czytelnictwo wśród uczniów klasy 3a, wzbudzać w nich ciekawość świata, rozwijać wyobraźnię, pamięć i pomysłowość podjęliśmy następujące działania:

- konkurs czytelniczy, który miał formę pisemną oraz plastyczną. Uczniowie zainspirowani ulubioną książką wykonywali:

-komiksy zachęcające do jej przeczytania, pisali własne zakończenia przeczytanych książek, układali rymowanki zachęcające do czytania oraz zagadki na temat przeczytanych książek, wykonywali też prace plastyczne ilustrujące przygody książkowych bohaterów

- scenki dramowe, podczas odgrywania których wczuwali się w postacie bohaterów przeczytanych książek: „Szewczyk Dratewka”, „Brzydkie kaczątko”, „ Dzieci z Bullerbyn”

 • Klasa 3b – wychowawca U. Sroka. W ramach realizacji projektu czytelniczego „Książki naszych marzeń” uczniowie klasy 3b wykonali szereg zadań skupionych wokół zagadnienia „ W świecie baśni” Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z największymi baśniopisarzami w Europie: h. Ch. Andersen, braćmi Grimm oraz Ch Peoraultem i ich utworami. W celu zapamiętania tytułów baśni bawiły się w skojarzenia Dokończ tytuł baśni… . Nauczyciel podawał pierwszy człon tytułu różnych baśni, a dzieci kończyły. Po wysłuchaniu baśni „ Brzydkie kaczątko” H. Ch. Andersena , dzieci zapoznały się  z pojęciem tolerancji. Podawały przykłady na podstawie własnych doświadczeń z życia oraz sytuacje z lektury. Chętne dzieci wcielały się w role podczas zabawy dramowej „ Pocieszmy brzydkie kaczątko”. Inni wykonywali prace plastyczne na temat „ Dalsze losy kaczątka” lub ulubionego bohatera baśni – komiks. Najciekawszym zadaniem okazało się przebieranie się za bohatera z ulubionej baśni. Dzieci projektowały i wykonały stroje swoich ulubionych bohaterów. Przygotowywały też krótkie informacje o wybranym bohaterze, a następnie zaprezentowały się w strojach na klasowym balu przebierańców.

Projekt  „ Książki naszych marzeń” zrealizowany w klasach 4 - 6

 

 Cele projektu:

 • · efektywne promowanie czytelnictwa,
 • · zwiększenie aktywności czytelniczej uczniów,
 • · kształtowanie nawyku czytania książek przez całe życie,
 • · rozwijanie kompetencji czytelniczych i językowych,
 • włączanie młodzieży do społeczności czytelniczej i zachęcanie jej do udziału w różnorodnych akcjach czytelniczych,
 • · wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i estetycznego młodzieży,
 • · stworzenie uczniom przestrzeni do dyskusji, formułowania własnych ocen i osądów.

 

W klasach czwartych realizacja projektu oparta była na książce  „Charlie i fabryka czekolady” autorstwa Rolanda Dahla, której kilka egzemplarzy zostało zakupionych do naszej szkolnej biblioteki. Po omówieniu lektury, wyciągnięciu wniosków i dyskusjach na temat postaw bohaterów, stworzyliśmy listę zasad, jakimi powinien kierować się młody człowiek. Uczniowie napisali również listy do bohaterów, w których potępiali ich skandaliczne zachowanie i namawiali do zmiany postępowania.  Stworzyli gry planszowe na podstawie treści książki. Samodzielnie wykonali plansze do swych gier, opracowali zasady i pytania. Następnie odbył się test, którego zadaniem było wyłonienie „znawcy” lektury. Opracowując test, zależało nam, aby nie sprawdzał on tylko znajomości tekstu, ale dawał również możliwość napisania dłuższej wypowiedzi literackiej. Walka była wyrównana, jednak po podliczeniu punktów wyłonili się liderzy. Tak więc pierwsze miejsce ex aequo zajęły :

 1. Wiktoria Polak kl IVa
 2. Anna Szkarłat kl. IV b

 

Drugie miejsce ex aequo:

 1. Paulina Gołas kl. IV a
 2. Kacper Pochroń kl. IV a

 

Na zakończenie projektu obie klasy wspólnie obejrzały film, który powstał na podstawie książki. Sala lekcyjna zamieniła się w salę kinową. Uczniowie zaopatrzeni w popcorn i napoje z uwagą śledzili losy Charliego i głośno komentowali nieścisłości scenariusza. Na koniec odbyła się dyskusja na temat wyższości książki nad filmem. Jednogłośnie stwierdzono, że chociaż film jest tak barwny, pomysłowy i nowoczesny, nie oddaje w pełni świata przedstawionego w lekturze.

Zorganizowałyśmy również bal książkowych postaci. Zadaniem każdego ucznia było przygotowanie kostiumu ulubionego bohatera literackiego i opracowanie zagadki, która go dotyczy. Oto jedna z nich:

„ Moje imię jest na H-a,

Moja różdżka moc dużą ma,

Mój przyjaciel Potter zwany,

Razem złą moc pokonamy.”

Następnie, by uwiecznić niesamowite zaangażowanie uczniów, odbyła się sesja zdjęciowa na łonie przyrody.

Dzięki programowi „Książki naszych marzeń” dzieci z kl. Va skorzystały z lektury Astrid Lindgren „Bracia lwie Serce”, która zainspirowała ich do zredagowania recenzji oraz odegrania scenek dramowych , gdzie uczniowie wcielali się w rolę głównych bohaterów, zmierzyli się z problemem dobra i zła w życiu człowieka oraz problemem życia i śmierci.

W podobny sposób skorzystano z książki F. Molnara „ Chłopcy z Placu Broni”, „ Opowieści z Narnii”, „ Tajemniczy Ogród”.

Uczniowie klasy Vb realizowali projekt „Daj się wciągnąć w lekturę”. Wszystkie działania koncentrowały się wokół książki Frances Hodgson Burnett „Tajemniczy ogród”. Praca piątoklasistów przebiegała w kilku etapach. Pierwszy z nich obejmował zredagowanie opisu tajemniczego ogrodu na podstawie książki -  należało to zrobić anonimowo. W drugim etapie anonimowe prace pisemne zostały rozdane uczniom, którzy mieli wykonać rysunek ogrodu opisanego przez kolegę. Ostatni etap stanowiła wystawka prac plastycznych, podczas której autorzy prac pisemnych mieli wskazać rysunek, przedstawiający ich opis tajemniczego ogrodu.

Okazało się, że tak zaprojektowane działania uczniowskie stały się ciekawą okazją do obcowania z książką: uruchomiły uczniowską wyobraźnię, sprowokowały twórczość literacką i plastyczną a także stały się źródłem dobrej zabawy.

W ramach projektu uczniowie klas szóstych zostali zaproszeni do szkolnej biblioteki, gdzie mieli możliwość zapoznania się z nowymi pozycjami książkowymi. Każdy z nich wybrał coś dla siebie. Po lekturze wypożyczonych książek szóstoklasiści wykonali kilka zadań dotyczących treści utworów. Jedna z grup podjęła się napisania listów do przyjaciół, w których zachęcała do przeczytania wybranej książki. Kolejna grupa opracowała charakterystykę głównych bohaterów powieści. Część z uczniów zredagowała recenzję wypożyczonej lektury.

W ramach podsumowania działań projektowych przeprowadzono konkurs plastyczny na okładkę do przeczytanej książki. Najlepsze prace ozdobiły jeden ze szkolnych korytarzy.

W ramach promocji czytelnictwa uczniowie obejrzeli także   fragment adaptacji filmowej lektury  pt. „Most do Terabithii”. Działanie to zachęciło  wielu z nich do zapoznania się z dalszą jego częścią i wypożyczenia tej niezwykłej opowieści z biblioteki szkolnej.

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Święto Narodowe 11 listopada