Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Pokochaj ciszę
„Pokochaj ciszę” Od listopada 2016 r. na terenie szkoły podstawowej podjęte zostały działania w ramach akcji „Pokochaj ciszę”. Celem tej akcji było: • uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka; • upowszechnianie ciszy jako zasady kształtowania kultury zachowania; • uświadomienie uczniom konieczności ograniczenia hałasu na przerwach; • wdrażanie dzieci do uczestniczenia w zabawach wyciszających; • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie. W ramach akcji we wszystkich klasach przeprowadzone zostały zajęcia „Szkodliwość hałasu w szkole”, w trakcie których starano się wyjaśnić dzieciom czym jest hałas i uświadomić potrzebę ograniczenia krzyku. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość zmierzyć poziom głośności dźwięku przy pomocy analizatora hałasu. Dla uczniów klas I-III na korytarzach w czasie przerw organizowane były wspólne zabawy. Wykonana została także ścienna gazetka tematyczna. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zorganizowali i przeprowadzili szkolny konkurs plastyczny i poetycki dotyczący tej tematyki. W konkursie plastycznym wzięło udział dwudziestu uczniów, a w konkursie poetyckim pięciu uczniów z klas I-VI. Z prac plastycznych i napisanych wierszy została wykonana wystawa na korytarzu szkolnym. Uczniowie biorący udział w konkursie plastycznym i poetyckim nagrodzeni zostali dnia 14.02.2017 r. książkami, dyplomami i słodyczami.
Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Jasełka