Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Lukasz

W minionym roku szkolnym prowadziłyśmy dwa duże projekty. Kontynuowałyśmy innowację pedagogiczną ,,Nasza misja to tradycja” oraz zainicjowałyśmy projekt ,,Drabiną do nieba”, który dotyczył wychowania do wartości i wpisywał się w preambułę podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, która podkreśla, że „kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); (…) ukierunkowanie ucznia ku wartościom”.

 

Podsumowanie Projektu edukacyjnego ,,Drabiną do nieba” realizowanego w roku szkolnym 2017/2018

  1. 1.      Wartość: honor

Chcąc dać solidny fundament naszym działaniom w tym obszarze postanowiłyśmy zacząć od zebrania informacji na temat tego z jakimi pojęciami kojarzy się naszym uczniom to słowo. O to samo zostali poproszeni ich rodzice, dziadkowie i bliscy.

            Powstała sieć skojarzeń pokazała nam, że honor łączony jest ze słownością, wiernością danemu słowu, dobrym wychowaniem, okazywaniem grzeczności i gościnnością.

Porównując zdobyczne hasła z hasłami słownikowymi i dyskutując na temat pięknej- choć momentami bolesnej- historii naszej małej ojczyzny, uczniowie doszli do  wniosku, że pojecie honoru nie jest obojętne ludziom współczesnym. Dostrzegli jednak uderzającą ambiwalencję w jego odbiorze między osobami starszymi a nimi samymi. Pojawiły się stwierdzenia, że ich dziadkowie i pradziadkowie mogą, czy mogliby poszczycić się swego rodzaju namacalnym i świadomym użytkowaniem słowa honor, a oni z racji młodego wieku i realiów współczesnej rzeczywistości honor pojmują nieco inaczej i inaczej wyglądają ich działania, które środowisko może odbierać jako honorowe.

            Poruszając się nadal w obrębie wartości jaką jest honor, postanowiłyśmy odwiedzić wspólnie z uczniami nowo otwartą, Szkolną Izbę Pamięci. Wizyta została poprzedzona dyskusją na temat istoty działania instytucji. Dzieci na zasadzie burzy mózgów bezbłędnie określiły cele i założenia jakie powinny przyświecać tego rodzaju ekspozycji.

            Pojawiły się stwierdzenia, że priorytetem funkcjonowania naszej Izby Pamięci jest przede wszystkim działalność popularyzatorska o ludziach, zdarzeniach, które dla naszej społeczności są niezwykle ważne i należy zrobić wszystko, aby zostały zachowane w pamięci, ponieważ stanowią nasze  dziedzictwo historyczne.

            Naszym przewodnikiem po wystawie był nauczyciel historii, Piotr Malec, który to w sposób niezwykle interesujący przedstawił nam sylwetkę Stanisława Barysa, kapitana Wojska Polskiego (1920-1982).

            W trakcie prelekcji mogliśmy podziwiać wiele przedmiotów o wielkiej wartości historycznej, które to Pan Mieczysław Barys, syn i wnuk bohaterów, przekazał szkole.   Pragnąc jeszcze dobitniej uzmysłowić uczniom, że słowo honor nie jest hasłem stricte słownikowym lecz pojęciem od dawna już przenikającym naszą radłowską przestrzeń, postanowiłyśmy przybliżyć młodzieży postać Tadeusza Kryzi oraz jego twórczość.

            Uczniowie dostrzegli, że cechą charakterystyczną twórczości Tadeusza Kryzi, jest przede wszystkim lokalność poruszanych tematów związanych z  trudnymi latami okupacji i okresu powojennego. Analiza i interpretacja utworów dała nam wstrząsający obraz  czasu i ludzi, którzy taką właśnie historię stworzyli. Uczniowie dostrzegli, że oto wiersz stał się dla nich autentycznym źródłem lokalnej informacji sprzed kilku dekad o jakże skomplikowanej historii ziemi radłowskiej.

            Wspaniałym dopełnieniem działań w tym obszarze był nasz udział w konkursie recytatorskim poezji Tadeusza Kryzi, który odbył się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli Radłowskiej.

 

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Ślubowanie