Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
ZAMOWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE - „Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ogłoszenie w BIP


***

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Radłowie w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki SIWZ od 1 do 7

Protokół z otwarcia
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

***

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Radłowie w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Dokumenty przetargowe

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Wynik postępowania


***

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ dostawa żywności 2019 - ok

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 - druk oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a - wzór zobowiązania innego podmiotu

Załącznik nr 4a - cz. 1 - Mięso i przetwory mięsne

Załącznik nr 4b - cz. 2. - Mrożonki i ryby

Załącznik nr 4c - cz. 3. - Nabiał i produkty mleczarskie

Załącznik nr 4d -cz. 4. - Pieczywo

Załącznik nr 4e - cz. 5 - Warzywa owoce

Załącznik nr 4f - cz. 6 -Różne artykuły spożywcze

Załącznik nr 4g - cz. 7 - Wyroby garmażeryjne - dania gotowe

Załącznik nr 4h - cz. 8 - Jaja

Załącznik Nr 5 - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 -Oświadczenie RODO

Protokół z otwarcia ofert.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia

Zawiadomienie

Informacja o podwyższeniu kwoty

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyborze oferty

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Wizyta w Portugalii