Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Poezja lustrem rzeczywistości

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizowana była przez p. Danutę Sygnarowicz innowacja pedagogiczna Poezja lustrem rzeczywistości. Zgodnie z ideą innowacji pragnęliśmy udowodnić, że poezja może towarzyszyć każdemu aspektowi życia. Podejmowane inicjatywy twórcze odzwierciadlały porządek szkolnych wydarzeń oraz tematy związane z codziennością uczestników innowacji. Patronat nad innowacją objął p. Michał Rusinek.

Uczniowie pisali wiersze o tematyce patriotycznej w ramach konkursu wewnątrzszkolnego. Wyróżnione utwory zostały odczytane w trakcie spotkania Dyrektorów, które miało miejsce w naszej szkole. Dopełniły akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości i uświetniły wieczornicę patriotyczną, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Wiersze dotyczące wirtualnych rzeczywistości zostały odczytane w trakcie Szkolnego Dnia Kodowania. Uczniowie pisali również wiersze związane z Dniem Pluszowego Misia. Tworzyli utwory poetyckie związane z Dniem Matki i walentynkami. W swej twórczości pochylili się nad tematyką związaną z prawami dziecka. Uczniowie kl. VI a dokonali przekładu intersemiotycznego wiersza Karola Wojtyły Wybrzeża pełne ciszy. W ramach innowacji uczniowie napisali wiersze na Ogólnopolski konkurs Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem. Wiersz Urszuli Gębskiej i Mikołaja Sygnarowicza zostały nagrodzone wyróżnieniem. Ballada Anny Szkarłat i Kamili Witek oraz wiersze Urszuli Gębskiej, Jagody Tracz, Julii Chmury i Mikołaja Sygnarowicza zostały zgłoszone do Wojewódzkiego Konkursu Literackiego Miłość to nie przygoda ma smak całego człowieka.

W innowacji wzięli udział również rodzice, którzy chętnie dzielili się z nami swoimi utworami poetyckimi lub tworzyli je zgodnie z tematyką zaproponowaną przez uczestników innowacji. Ważnym wydarzeniem, które wpisało się i ubogaciło innowację był debiut poetycki jednej z mam. Pani Magdalena Patuła – Kapera wydała swój pierwszy tomik poetycki Ograniczona. Bardzo cieszymy się, że podejmowane przez szkołę działania w sposób namacalny oddziałują na środowisko lokalne i powodują tak wyjątkowe interakcje. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w innowację rodzicom.

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Konkurs recytatorski