Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Monitoring

W Zespole Szkół w Radłowie w niżej wymienionych lokalizacjach są zamontowane kamery monitoringu.  Obraz z nich jest nagrywany i przechowywany przez okres do 30 dni.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator Danych informuję:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Radłowie                ul. Szkolna 1, 33-130 Radłów. tel. 14 678 27 97, email: spradlow@op.pl,
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować               z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@interia.eu lub listownie pod adresem administratora.
  3. Monitoring będzie stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników a także ochrony mienia szkoły na podstawie art.108a Prawo oświatowe oraz art.222 Kodeksu pracy. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art 6 ust1 lit e RODO), administrator jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1, lit.c RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby (art 6 ust 1 lit. d RODO).
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie podmiot realizujący zadania z zakresu obsługi monitoringu oraz ochrony danych.
  5. 5.     Obraz jest nagrywany i przechowywany do 30 dni. Po tym okresie zostanie usunięty o ile nie zajdą przesłanki do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń np. akty wandalizmu lub nagranie zostało zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.  
  6. Obszar monitoringu obejmuje:

 

Obszar

Opis miejsca

1

SUTERENY SP

korytarz przy kuchni i jadalni oraz korytarz przy szatni klas starszych

2

PARTER SP

korytarz przy pokoju nauczycielskim i korytarz przy wejściu głównym oraz

hol przy wejściu głównym

3

PIĘTRO SP

korytarz przy sali nr 17 oraz korytarz przy sali nr 22

4

PLAC SZKOLNY

wejście od ronda, parking przy rondzie, plac zabaw przy przedszkolu,  wejście główne, plac przy wejściu głównym

5

PARTER Gim.

hol przy wejściu głównym, korytarz przy sali nr 5, korytarz przy sekretariacie

6

PIĘTRO Gim.

korytarz przy sali nr 10, korytarz przy schodach, korytarz główny

  1. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art.15), żądania sprostowania danych (na podstawie art 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie art.17), żądanie ograniczenia przetwarzania (na podstawie art 18), żądania sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art 21).
  2. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
  4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Święto Rodziny