Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Śladami przeszłości

O programie


Program Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki zachęca uczniów do wyruszenia w teren w poszukiwaniu zapomnianych zabytków, ciekawych przedmiotów codziennego użytku, fascynujacych historii. Odkryte obiekty, miejsca i relacje uczniowie biorą pod swoją opiekę i dbają, by pamięć o nich nie zaginęła.

Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki to program edukacyjny organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Fundacją im. Leopolda Kronenberga. Od marca 2006 roku działania prowadzone są w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm jutra”.

Program jest doskonałą propozycją na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Cieszy się bardzo dużą popularnością zarówno wśród pedagogów, jak i uczniów.
Images: slady.jpg
Organizując Ślady przeszłości chcemy zaszczepić młodym fascynację sztuką i przekazać im wiedzę historyczną. Przede wszystkim zależy nam jednak na pokazaniu, jaką moc ma aktywne działanie na rzecz wspólnego dobra. W naszej pracy stawiamy na samodzielność, wolne wybory i różnorodność pomysłów. Wierzymy, że podejmowane działania budują tożsamość młodych ludzi, wzmacniają ich więzi z miejscem urodzenia i zamieszkania, rozbudzają patriotyzm i kształtują obywatelską odpowiedzialność.

Ślady przeszłości uczniowie poszukują zabytkowych obiektów, poznają ich historię i opiekują się nimi. Starają się przywrócić pamięć o tych miejscach, wydarzeniach i ludziach z nimi związanych. Młodzi wędrują w poszukiwaniu zapomnianych cmentarzy, przydrożnych krzyży, nieczynnych fabryk, odchodzących w niepamięć obyczajów. Gromadzą dokumentację, przeprowadzają wywiady ze świadkami historii, poszukują archiwalnych zdjęć, odwiedzają muzea i biblioteki, przygotowują wystawy, kręcą filmy, próbują swoich sił w roli przewodników.

Młodzież pełni rolę „adwokatów” zapomnianych zabytków. Przypomina innym o ich znaczeniu i roli . Pomysłów na popularyzację wiedzy o wybranym miejscu, czy obiekcie jest wiele - uczniowie organizują wycieczki dla swoich kolegów, opracowują foldery informacyjne, przygotowują wystawy fotografii i prac plastycznych, widowiska teatralne, a nawet kręcą filmy. Uczniom w ich działaniach pomagają pracownicy instytucji partnerskich z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie i wielu innych, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Bardzo ważnym elementem pracy nad projektem jest możliwość ich publicznej prezentacji. Co roku organizowane są regionalne i ogólnopolskie uroczystości, w czasie których dzieci i młodzież mają okazję pokazać efekty swoich prac i opowiedzieć innym o swoich odkryciach i planach na przyszłość. O projektach uczniów głośno jest również w prasie. Zarówno lokalne jak i ogólnopolskie media zainteresowane są działaniami młodzieży na rzecz zabytków w ich regionie.


Odwiedzając gminę Radłów nie można pominąć jednej z niepowtarzalnych osobliwości turystyczno-historycznych tego regionu małopolski. To cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej, pozostałość po krwawych walkach toczonych na przełomie 1914 i 1915 roku, na terenie Galicji Zachodniej, pomiędzy armią rosyjską i armią austro-węgierską. Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2010/2011 realizowali projekt edukacyjny Szlakiem cmentarzy wojennych z I wojny światowej w ramach programu Ślady przeszłości Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zaopiekowali się oni pięcioma cmentarzami, w miejscowościach w których mieszkają: Radłów, Niwka, Łęka Siedlecka, Glów i Biskupice Radłowskie. Finał projektu odbył się 20.05.2011r w radłowskim gimnazjum, gdzie zostały przedstawione najlepsze prezentacje multimedialne. Działania wojenne z I wojny światowej na ziemi radłowskiej przedstawił mgr Piotr Malec. Całość została okraszona pieśniami patriotycznymi wykonanymi przez naszych uczniów.Druga część uroczystości odbyła się na cmentarzu wojskowym nr 268 w Radłowie. Tutaj z rąk Dyrektora Szkoły mgr Marka Urbanka uczniowie odebrali Akt Adopcji w którym zobowiązali się opiekować mogiłami żołnierzy. Po złożeniu wieńców, modlitwę za zmarłych żołnierzy odmówił Proboszcz parafii Radłów ks. Janusz Maziarka. Prasę lokalną reprezentował kierownik Miejsko-Wiejskiej Biblioteki Publicznej w Radłowie - mgr Zbigniew Marcinkowski. Na zakończenie młodzież zapaliła znicze na grobach żołnierzy.Akt Adopcji

My uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie, uroczyście adoptujemy cmentarz wojenny nr 268 w Radłowie.
Zobowiązujemy się opiekować mogiłami żołnierzy poległych na froncie wschodnim I wojny światowej. Pamiętając, że " śmierć żołnierza jest święta i wszelkie nakazy nienawiści maże. Czy wrogiem był czy bratem niech nikt nie pamięta. Jednakową cześć i honor winniśmy Im w darze".
Planowanie etapów realizacji projektu w szkole.

Główne zadania
Działania
Odpowiedzialni Terminy realizacji
Informacje o wykonaniu

Nawiązać współpracę z organizacjami opiekującymi się cmentarzami z okresu I wojny światowej

 

Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE
PTTK "Ziemi Tarnowskiej"

Katarzyna Baj

Piotr Malec
Cały rok szkolny
luty 2011
Lekcja na cmentarzu w Niwce Agnieszka Partridge


Spotkanie z Prezesem PTTK Andrzejem Łabno


Zbadać dowody świadczące o działaniach zbrojnych na terenie naszej miejscowości
Poszukanie informacji na temat armii walczących na terenie naszej miejscowości, sytuacji mieszkańców podczas wojny
uczniowie styczeń-kwiecień 2011

Wystawa materiałów archiwalnych "Polegli na Polu Chwały"

Opisać cmentarz z I wojny światowej upamiętniający bitwę
Zebrać Informacje na temat daty powstania architekta, stanu zachowania, liczby pochowanych żołnierzy i ich narodowości
uczniowie marzec-maj 2011


Wystawa materiałów: plakaty, obrazy

Dekoracja ścienna w szkole

Stworzyć dokumentację fotograficzną cmentarza
Zrobić dokumentację fotograficzną
uczniowie 31 marzec 2011

skoroszyty


Stworzyć tablicę informacyjną/prezentację multimedialną na temat cmentarza
Opracowanie wcześniej zebranych materiałów
uczniowie
kwiecień 2011


Prezentacje multimedialne dotyczące cmentarzy wojskowych


Zaopiekować się cmentarzem
Prowadzić prace porządkowe. Zbiórka zniczy i wiązanek
uczniowie Cały rok.

Październik 2010


Uroczysta adopcja cmentarza
Scenariusz uroczystości. Zaproszenia. Informacja w mediach. Zdobycie sojuszników.
uczniowie
dyrekcja
20 Maja 2011


Kwartalnik "Radło"
Gazetka szkolna "Spinacz"

Urząd Miejski w Radłowie
Parafia rzymsko-katolicka w Radłowie
Miejsko-Wiejska Biblioteka Publiczna w RadłowieAdres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Czas na zdrowie