Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Mieć wyobraźnię miłosierdzia

Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy byli sługami miłosierdzia w dzisiejszym świecie. Jest to kontynuacja, zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego i rozpoczętego w 2006 roku, długofalowego projektu wychowawczego mającego na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych ludzi, kształtowanie postaw obywatelskich, a także budowanie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach.       Ogólne założenia projektu 

Zespoły uczniów pod kierunkiem i z pomocą nauczycieli, katechety oraz wychowawców przygotowują i realizują szkolne projekty działań na rzecz potrzebujących, które mają na celu uwrażliwić młode pokolenie na ludzi potrzebujących z bliższego i dalszego środowiska. Ze zrealizowanych działań sporządzane jest sprawozdanie roczne, a wybrane przez Komitet Organizacyjny szkoły mają możliwość zaprezentowania efektów swoich działań na spotkaniach rejonowych w jednym z pięciu miast województwa małopolskiego: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu lub Wadowicach. 


       Zespoły mogą zaprosić do współpracy uczniów i nauczycieli ze swojej szkoły, osoby prywatne, instytucje, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa, sponsorów (osoby prywatne i firmy).


Adresaci Projektu:

 
       Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”  jest skierowany przede wszystkim do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego. 
Uczestnikami projektu mogą być zespoły uczniowskie, których liczebność – łącznie z opiekunami, może wynosić od 5 do 22 osób, z zachowaniem zasady, że na 10 uczniów może przypadać maksymalnie 1 opiekun.


       W ramach realizacji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” uczniowie naszego gimnazjum pod opieką ks. Bogdana Mikołajczyka i mgr Lucyny Zych podjęli szereg działań na rzecz realizacji w codziennym życiu przesłania św. Jana Pawła II, a tegoroczna edycja projektu realizowana jest pod hasłem przewodnim: „Będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie”.

       W dotychczasowych działaniach realizacji projektu udało się czynnie zaangażować grupę 18 uczestników spośród uczniów gimnazjum, którzy pod opieką ks. Bogdana Mikołajczyka i mgr Lucyny Zych starają się realizować sprecyzowane uprzednio cele działania. Warto zauważyć, że obok samych uczestników projektu udało się zaangażować sporą grupę sympatyków, którzy chętnie współpracują w dziele realizacji projektu.

       Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” ma do dyspozycji gazetkę szkolną, dzięki której są propagowane treści związane z realizacją niniejszego projektu oraz nauczanie św. Jana Pawła II, który w roku szkolnym 2015/2015 proponuje nam zdanie przewodnie: „Będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie” i opiewająca wokół tego hasła zachęca uczniów do zaangażowania w wolontariat miłosierdzia w dzisiejszym świecie.

       W codziennym rytmie szkolnym uczniowie podejmują szereg działań związanych z akcjami dobroczynnymi na rzecz potrzebujących z lokalnego środowiska, ale także na rzecz potrzebujących oddalonych od nich o setni i tysiące kilometrów. Uczniowie podjęli następujące działania:

    - Zbiórka przyborów szkolnych „Wyprawka dla żaka”

       - Zbiórka funduszy, a następnie skompletowanie paczki dla ubogiej rodziny w ramach akcji „Szlachetna Paczka”

- Przygotowanie paczek dla dzieci z domu dziecka

       - Wykonanie przez uczniów kartek świątecznych i ich sprzedaż, z której dochód został przekazany na rzecz działalności misyjnej Kościoła

       - Zbiórka na rzecz Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, który pomaga potrzebującym w najbiedniejszych krajach świata.

       - Przygotowanie i sprzedaż palm wielkanocnych, z których dochód został przekazany na rzecz działalności misyjnej Kościoła

- Włączanie się w akcje podejmowane przez PCK i Caritas

       Dzięki współpracy z Domem Zakonnym sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego znajdującym się w Radłowie udało się zorganizować i przeprowadzić ciekawy wykład przy użyciu środków multimedialnych, który wygłosiła siostra Aldona, zachęcając uczestników do pomagania innym.  Wykład, który odbył się w gimnazjum 17 grudnia 2015 r., miał ukazać na przykładach konkretnych osób, że warto pomagać innym, bo wtedy pomagamy także sobie wyrabiając w sercu wrażliwość na drugiego człowieka. Bo dobro, które czynimy powraca do nas w równych momentach codziennego życia.

 


       Dnia 9 lutego 2016 r. dzieci wzięły udział w zabawie karnawałowej w Remizie Straży Pożarnej. Nasi uczniowie nie tylko uczestniczyli, ale włączyli się przygotowanie i pomoc w realizacji tej imprezy, jednocześnie okazując przy tym wielką wrażliwość serca i podając pomocną dłoń wychowankom Domu Samopomocy w Siedlcu, co im sprawiło wielką radość.

       Dzięki zaangażowaniu uczniów uczestniczących w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, jak również sympatyków tegoż projektu, pod opieką nauczycieli odpowiedzialnych za uczestników, został przygotowany, a następnie 18 lutego 2015 r. został przedstawiony dla wszystkich uczniów gimnazjum spektakl słowno-muzyczny z motywującym przesłaniem. Spektakl pt. „Kochaj życie, Kochaj świat” miał zachęcić uczniów do bardziej radosnego spojrzenia na otaczający świat oraz pomóc ukształtować w nich wrażliwość na otaczających świat, a szczególnie ludzi żyjących obok nich. Do tego celu zostało zastosowane środki multimedialne oraz gra i śpiew zespołu muzycznego działającego w naszym gimnazjum.

       Tenże spektakl został następnie tegoż dnia przedstawiony dla wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu, którzy zostali zaproszeni do naszego gimnazjum. Po oglądnięciu i wysłuchania przedstawienia zostali zaproszeni na poczęstunek, który zorganizowali uczniowie. Uczniowie nie tylko przygotowali odpowiednio sale do spożycia poczęstunku, ale w jego trakcie obsługiwali gości, okazując im wielką życzliwość i uśmiech na twarzy, a po zakończeniu spotkania podjęli się zadania posprzątania sali.

       Działania z ramienia projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”  podejmowane są regularnie i uczniowie chętnie włączają się w kolejne podejmowane przedsięwzięcia, w myśl słów św. Jana Pawła II: „Będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie”.Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Nie daj się zniewolić wyrobom tytoniowym