Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Małopolska moje miejsce na ziemi
„Cudze chwalicie, swego nie znacie,sami nie wiecie ,co posiadacie"
S. Jachowicz


Pod hasłem „ Małopolska – moje miejsce na ziemi , moja mała ojczyzna” młodzież
z Publicznego Gimnazjum w Radłowie od grudnia do kwietnia realizowała projekt w ramach Małopolskiego Roku Historii Najnowszej, nad którym patronat objęło Małopolskie Kuratorium Oświaty. 10 roku odbyło się uroczyste podsumowanie tego przedsięwzięcia połączone z obchodami święta Patrona szkoły, Kardynała Stanisława Hozjusza. W związku z faktem, że od stycznia br. nasza miejscowość posiada prawa miejskie zasadnym stało się promowanie gminy radłowskiej, jako miejsca atrakcyjnego ze względu na walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne. Przystępując do realizacji projektu wybraliśmy najciekawsze miejsca i wydarzenia w naszym regionie, na które szczególną uwagę zwrócili uczniowie. Należą do nich:
•Bitwa Radłowska ( Radłowskie Termopile),
•Cmentarz z I Wojny Światowej,
•Pałac Dolańskich,
•Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie,
•Słup graniczny w Biskupicach Radłowskich,
•Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie,
•Dom Bł. Karoliny Kózkówny,
•Akcja III Most,
•Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Radłowie ( żwirownie),
•Lasy Radłowskie
Zgodnie z założeniami projektu uczniowie zorganizowali się w trzyosobowe grupy, które pracowały pod kierunkiem nauczycieli. Koordynatorem projektu została mgr Lucyna Janicka.
Rezultatem pracy uczniów było opracowanie trasy wycieczki rowerowej podzielonej na przystanki – najciekawsze miejsca w naszym regionie warte poznania i zwiedzania. Inspiracją była istniejąca niegdyś ścieżka dydaktyczna po Radłowszczyźnie. Została ona poszerzona
o nowe przystanki i wzbogacona aktualnymi informacjami. Opracowali również materiały - przewodniki, prezentacje multimedialne i plakaty służące pogłębianiu wiedzy o regionie
i wyzwalające poczucie więzi z miejscem zamieszkania i lokalną społecznością. Uczestnicy projektu nawiązali współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami na terenie naszej gminy. Podczas obchodów święta Patrona szkoły nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie szkolnego projektu. W kategorii najlepsza prezentacja multimedialna I –sze miejsce zdobyły uczennice kl IIA: Joanna Pochroń, Dominika Kordela i Aleksandra Kluza..
Za najciekawszy przewodnik dotyczący funkcjonowania żwirowni nagrodę otrzymali: Kamil Mazur i Piotr Oszkandy z kl. IIIC oraz Dominik Mazur z kl. IIA. W kategorii plakatu za najbardziej interesującą uznano pracę Katarzyny Miśtak, Magdaleny Mączko i Agnieszki Prosowicz z kl. IIC. Został również rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Wiedzy o Gminie Radłów. Zwycięskie pierwsze miejsca przypadły ex aequo Magdalenie Mączko i Katarzynie Miśtak, uczennicom kl. IIC.
Nagrody ufundował burmistrz Miasta i Gminy, Zbigniew Kowalski, a były to 2 tomowe monografie o Radłowie i Gminie Radłów, jak też dyplomy i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali celujące oceny cząstkowe z wybranego przez siebie przedmiotu ( biologia, chemia, geografia, historia lub język polski), a także dyplomy i wyróżnienia.
W obchodach święta Patrona naszej szkoły wśród zaproszonych byli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Radłów, ks. Kanonik Stanisław Pazdan, a także goście z zaprzyjaźnionej szkoły z Le Teil we Francji oraz uczniowie naszego gimnazjum. Mieli oni możliwość zapoznania się z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami uczestników projektu.
Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie młodzieży i ogromny wkład pracy, jaki ponieśli w realizację projektu. Samo przekazywanie wiedzy nie wyzwala w uczniu zmiany nastawienia emocjonalnego, ani nie budzi do działania na rzecz środowiska, nie wzmacnia więzi patriotycznych, nie zachęca do uczestniczenia w kultywowaniu tradycji i poszanowania dorobku naszych przodków. Tylko własne przeżycia i praca w regionie mają trwały wpływ na pozytywne zachowania młodego człowieka i wyzwalają w nim poczucie przynależności do lokalnej społeczności, do swojej małej ojczyzny.

Lucyna Janicka


 

 

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Konkurs recytatorski