Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Klub Socratesa

Klub Sokratesa

Klub Sokratesa skupia uczniów zainteresowanych nawiązaniem kontaktu z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej w ramach programu Socrates-Comenius. Głównym celem działalności klubu jest rozbudzanie wrażliwości interkulturowej wśród uczniów, kształtowanie postaw otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych kultur oraz motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez kreowanie realnych sytuacji wymagających komunikacji w tym języku.

W trakcie spotkań członków klubu prowadzimy systematyczną wymianę korespondencji listownej i drogą elektroniczną z partnerską szkołą w Le Teil we Francji. Nasza współpraca nie ogranicza się tylko do kontaktu wirtualnego. Grupa nauczycieli i uczniów oraz dyrekcji z wyżej wymienionej szkoły gościła w naszej miejscowości w dniach 23-29 kwiecień 2006. Z kolei nasi uczniowie odwiedzili przepiękny rejon Ardeche we wrześniu ubiegłego roku. Nawiązane relacje oraz ciepłe kontakty ze szkołą francuską skłoniły obie strony do kontynuacji wymiany w przyszłym roku.

Liczne kontakty z innymi szkołami partnerskimi w Europie umożliwiają nam udział w akcji etwinning programu e-learning. Promuje ona współpracę szkół europejskich przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT). Sukcesem zakończyła się realizacja projektu „E-mail Correspondence” z czeską szkołą w Kutna Hora (ICV Jazykowa Skola Kutna Hora), za którą nasze Gimnazjum otrzymało Odznakę e-Twinning zamieszczoną na stronie internetowej szkoły.

Dzięki zaangażowaniu w akcję etwinning nawiązaliśmy trwałą współpracę z partnerskimi szkołami z Włoch i Słowacji. Zaowocowała ona zorganizowaniem wizyty przygotowawczej, której celem było opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Lifelong Learning. W murach naszego Gimnazjum gościliśmy delegacje nauczycieli ze szkół z Włoch, Francji i Słowacji. Wniosek został pozytywnie oceniony zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym przez Polską Agencję Narodową. Niestety, z uwagi na ogromną ilość złożonych projektów oraz ograniczoność posiadanych środków finansowych, a także na system promujący projekty kontynuowane, nie znaleźliśmy się w gronie szkół objętych finansowaniem.

Klub Sokratesa cieszy się niezmiennie dużą popularnością wśród młodzieży, będąc gwarantem realizacji nowych ciekawych inicjatyw w bieżącym roku szkolnym. Już dziś poszczycić się możemy działaniami promującymi naszą szkołę oraz region radłowski w wielu zakątkach Europy.
Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Gimnazjada