Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Szkolne koło PCK

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA PCK

Szkolne Koło PCK – opiekun L Janicka

SK PCK w roku szkolnym 2019/2020 liczy 14 członków z klas 8 a i 8b. Plan pracy Koła opracowany został na podstawie ramowego planu pracy z Zarządu Rejonowego PCK. Zakłada przeprowadzanie kilku akcji typu : Wyprawka dla Żaka, Czerwonokrzyska gwiazdka, Wielkanoc z PCK, itp.

We wrześnie br. zorganizowana została już akcja Wyprawka dla Żaka. Zebrano bardzo duże ilości kredek, zeszytów, plasteliny, farb, ołówków, długopisów, kleju i wiele innych. Te artykuły szkolne zostaną przekazane zaprzyjaźnionej szkole na Ukrainie..

Szkolne Koło PCK powstało w 1999 roku pod przewodnictwem pani Anny Nasiadki. W latach 2005-2008 opiekę nad nim sprawowali: pani Weronika Mostowy – Kuźniar i pan Andrzej Kosman, pani Joanna Delung a w roku szkolnym 2012/2013 pani Lucyna Janicka.
Szkolne Koło PCK uczestniczy w wielu przedsięwzięciach promujących zdrowy tryb życia. Grupa przygotowuje okolicznościowe apele, szkolne dekoracje, spotkania uświadamiające zagrożenie alkoholizmem, paleniem tytoniu, narkomanią, AIDS. Zespół bierze udział w kursach udzielania pomocy przedmedycznej, a także wpiera akcję honorowego krwiodawstwa. Swoja opieką uczniowie objęli ludzi starszych i samotnych, a także dzieci z terenu gminy Radłów. Ponadto gimnazjaliści odwiedzają wychowanków Domu Dziecka nr 1 w Tarnowie.

Na początku każdego roku szkolnego przygotowujemy plan pracy naszego Koła w oparciu o propozycje działań przedstawione przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie.

  1. We wrześniu organizujemy pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach akcji:” Wyprawka dla Żaka”.
  2. W październiku w związku ze Światowym Dniem Walki z Głodem zbieramy pieniądze, które przekazujemy do Zarządu Rejonowego w Tarnowie.
  3. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy akcje polegające na zbiórce zabawek, słodyczy i żywności z przeznaczeniem dla osób samotnych i ubogich rodzin wielodzietnych. Również w tym miesiącu wykonujemy stroiki świąteczne dla osób samotnych.
  4. Zbieramy pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  5. Bierzemy udział i organizujemy konkursy promujące humanitarne idee Czerwonego Krzyża, szkolenia z pierwszej pomocy, a także promujemy honorowe krwiodawstwo.
  6. W maju z okazji Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża uczestniczymy w przemarszu młodzieży ulicami Tarnowa w strojach promujących ruch czerwonokrzyski i przygotowujemy programy artystyczne o tematyce PCK.

 

Dnia 20 listopada 2013 r.  uczniowie klas I – szych gimnazjum wzięli udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie , w ramach realizowanego w naszej szkole  projektu „ Spieszmy się pomagać”, prowadziła pani W. Pyzik z Oddziału Rejonowego PCK w Tarnowie. Projekt realizowany jest pod kierunkiem p. L. Janickiej, opiekuna Szkolnego Koła PCK.

Przeprowadzony został również etap szkolny XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK  . Do etapu rejonowego zakwalifikowała się Natalia Liro, uczennica kl. 3c.

Dnia 13.12.2013 roku odbył się etap rejonowy kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Nasza uczennica kl. III c gimnazjum , Natalia Liro, zajęła w niej II miejsce. Gratulacje

W dniach 26 i 27 listopada 2014 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia, których tematem była profilaktyka uzależnień , zapobieganie patologiom społecznym oraz zagadnienia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadzili instruktorzy z Oddziału Rejonowego PCK w Tarnowie. Uczestniczyło w nich 25 uczniów z gimnazjów z terenu gminy Radłów. Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymali stosowne zaświadczenia . Szkolenie odbywało się w Ramach Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dniu 2 grudnia 2014 roku odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez studentów pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie .

 W zajęciach brali udział uczniowie klas pierwszych i drugich naszego gimnazjum. Nabyta wiedza z pewnością przyda się uczniom w życiu codziennym, w którym zdarzają się często wypadki , wymagające udzielenia pierwszej pomocy.

 

 

W dniu 22 stycznia 2014 roku uczennica klasy 3B naszego gimnazjum, Weronika Czaja, zajęła I miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, który odbył się w Tarnowie. Kolejny etap odbędzie się w marcu w Krakowie. 

Historia SKPCK

Rok 2012

 Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Wizyta Gości z Ćwiklic