Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Szkolne koło PTTK

 1. Trochę historii

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze jest największą i najstarszą polską organizacją turystyczną. Powstało w roku 17 grudnia 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (założonego w 1873 roku) oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (założonego w 1906 roku). Zrzesza blisko 150 000 członków zgrupowanych w ponad 400 oddziałach na terenie całego kraju. Blisko połowę członków Towarzystwa stanowi młodzież.

Oddziały PTTK są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa. Kierują nimi społecznie zarządy wybierane na kadencje 4-letnie. Jednostką nadrzędną jest Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie, wybierany na Zjeździe PTTK spośród delegatów oddziałów.

Członkowie Towarzystwa uprawiają wszelkie formy turystyki. Do najbardziej popularnych należą: turystyka piesza - w tym górska, narciarska, kajakowa i żeglarska, rowerowa, motorowa. Działają też specjalistyczne kluby i koła zajmujące się wspinaczką i turystyką wysokogórską, speleologią, nurkowaniem swobodnym, jeździectwem konnym, biegami na orientację.

Taki klub istnieje przy Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie. Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu dnia 5 grudnia 2002 roku. Nasz szkolny klub otrzymał numer 17. Legitymacje nowym członkom wręczył prezes Koła Przewodników „Leliwa” Julian Lewanderski, uroczyste spotkanie odbyło się w grudniu 2002 roku w budynku naszego gimnazjum. Założycielami i opiekunami klubu są:

mgr Piotr Malec
mgr Barbara Chrzanowska

Images: PMiBCH.JPGDziałalność klubu

Celem działalności Klubu jest:

 1. rozwijanie zainteresowania turystyką i krajoznawstwem,
 2. szerzenie kultury turystyki oraz wiedzy o ochronie naturalnego środowiska człowieka,
 3. popularyzowanie różnych form turystyki a głównie kwalifikowanej turystyki górskiej,
 4. podnoszenie kwalifikacji turystycznych członków klubu.

Klub realizuje swoje cele poprzez :

 1. organizowanie i obsługę rajdów, obozów wędrownych, wycieczek, biwaków, ognisk,
 2. organizowanie spotkań klubowych, prelekcji, odczytów, wystaw, projekcji filmowych, konkursów o tematyce turystyczno – krajoznawczej,
 3. umożliwienie członkom szkolenia,
 4. przygotowanie członków do uprawiania turystyki kwalifikacyjnej w oparciu o etykę turysty,
 5. popularyzowanie zdobywania odznak turystycznych,
 6. prowadzenie biblioteczki, poradnictwa oraz informacji w zakresie turystyki,
 7. współpraca z organizacjami samorządowymi oraz państwowymi w zakresie turystyki.

 

Najważniejsze osiągnięcia szkolnego klubu PTTK

I miejsce w VIII Edycji na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny" na szczeblu Oddziału PTTK - 12.10.2009r.
Images: dyplom.JPG

 


Jesienny Rajd Górski Szlakami Walk Batalionu „Barbara” Armii Krajowej – Jamna
I miejsce w konkursie wiedzy krajoznawczej – 2006
I miejsce w konkursie wiedzy krajoznawczej – 2007

Rajd Górski „Złoty Liść” – Wysowa

I miejsce w konkursie wiedzy turystyczno-krajoznawczej – 2005
I miejsce w konkursie wiedzy turystyczno-krajoznawczej – 2007
III miejsce w konkursie wiedzy turystyczno-krajoznawczej – 2011


Małopolski Złaz Patriotyczno-Turystyczny Szlakami Legionistów „Łowczówek ”
I miejsce w konkursie wieńców nagrobnych „Żołnierska Pamięć” – 2004
I miejsce w konkursie wieńców nagrobnych „Żołnierska Pamięć” – 2005
II miejsce w konkursie wieńców nagrobnych „Żołnierska Pamięć” – 2006
II miejsce w konkursie wieńców nagrobnych „Żołnierska Pamięć” – 2008
III miejsce w konkursie wieńców nagrobnych "Żołnierska Pamięć" - 2009
II miejsce w konkursie wieńców nagrobnych „Żołnierska Pamięć” – 2010
I miejsce w Plebiscycie Publiczności na najładniejszy wieniec „Żołnierska Pamięć” – 2010
III miejsce w konkursie wieńców nagrobnych "Żołnierska Pamięć" - 2018


Konkurs recytatorski pod nazwą „Spotkanie z poezją górską”
I miejsce, Szymon Such – 2005
I miejsce, Ilona Kędzior - 2009
II miejsce, Ilona Kędzior - 2010

Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej "Legiony to żołnierska nuta"
I miejsce - Pleśna 2012
I miejsce - Pleśna 2013
I miejsce - Pleśna 2014
I miejsce - Pleśna 2015
I miejsce - Pleśna 2016
III miejsce - Pleśna 2017
III miejsce - Pleśna 2018

Konkurs plastyczny „Przyroda wokół nas”
II miejsce w konkursie na najlepszą pracę plastyczną – 2003

Konkurs Wiedzy Historycznej "Od Oleandrów do Łowczówka"
III miejsce - Justyna Jaje, Maria Madej, Małgorzata Madej - 2008
IV miejsce - Małgorzata Janicka, Dominika Lechowicz, Natalia Rojek - 2014
III miejsce - Julia Jackowska, Dominik Dulian, Norbert Szyszka  - 2016

Wiosenny Złaz Powitanie Wiosny „Marzanna”

II miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę – 2003
I miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę” – 2005
II miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę – 2006
I miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę -2008
I miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę -2009
I miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę -2010
III miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę -2011
III miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę -2012
II miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę – 2013
I miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę – 2014
II miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę – 2015
I miejsce w konkursie Eko-Marzanna -2019
II miejsce w konkursie Eko-Marzanna -2019

Zlot Miejscami Pamięci Narodowej po Tarnowie i okolicy
II miejsce w konkursie wiedzy o miejscach Pamięci Narodowej w Tarnowie i okolicy – 2005
I miejsce w konkursie wiedzy o miejscach Pamięci Narodowej w Tarnowie i okolicy – 2006

Złaz im. I.J. Paderewskiego – Kąśna Dolna
II miejsce w konkursie wiedzy o I.J. Paderewskim – 2006

Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego - Lipnica Górna
I miejsce w konkursie "Gry terenowe" - 2013

Konkurs Fotograficzno - Krajoznawczy "Detal architektoniczny 2017" 
II miejsce Piotr Hajduk
III miejsce Łucja Seremet

Konkurs Fotograficzno - Krajobrazowy "Zabytkowe kościoły Ziemi Tarnowskiej"
III miejsce Bartosz Nowak

 

Wizyty


 


16.02.2011r w naszym gimnazjum gościliśmy Prezesa PTTK "Ziemi Tarnowskiej" Andrzeja Łabno. Pan Prezes wręczył legitymacje nowym członkom szkolnego koła PTTK.

 

10 lecie Szkolnego Koła PTTK

05.12.2012 w budynku Zespołu Szkół w Radłowie odbyło się spotkanie podsumowujące 10 –lecie działalności szkolnego koła PTTK.

Dyrektor Zespołu  Marek Urbanek przywitał zaproszonych gości, którzy uświetnili swoją osobą uroczystość szkolną :

Zbigniew Mączka – Burmistrz Miasta i Gminy Radłów

Anastazja Smagacz – przewodnik beskidzki, członek PTTK

Konrad Rudziński – kierownik ZOSiP

Zbigniew  Marcinkowski – kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki w Radłowie.

Pan Piotr Malec przypomniał krótką historię szkolnego koła oraz  jego najważniejsze sukcesy i osiągnięcia. W ciągu 10 lat uczniowie byli na 60 rajdach, złazach, wycieczkach, a do koła było zapisanych 125 członków.

Pan Burmistrz Zbigniew Mączka pogratulował opiekunom sukcesów i życzył wszystkim dużo radości z obcowania z przyrodą. Przekazał na ręce opiekuna koła pozycje książkową o tematyce górskiej. Ciepłe słowa do uczestników spotkania skierowała Pani Anastazja Smagacz, która wręczyła książkę o zabytkach Tarnowa i dyplom uznania za działalność statutową koła.    Po tych przemówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom szkolnego koła ( 3 uczniów ze szkoły podstawowej i 7 uczniów z gimnazjum).  Podczas spotkania zaprezentował się szkolny chór i orkiestra, która wykonała trzy utwory o tematyce turystycznej. Miłym akcentem były prezentacje multimedialne, na których pokazano zdjęcia z licznych złazów, wycieczek i rajdów.

  

Członkowie szkolnego koła PTTK

Aleksandra Żaba
Małgorzata Janicka
Joanna Urbanek
Hubert Kupisz
Dominik Szczurek
Karolina Czermak
Rozalia Antosz
Marcin Kwapniewski
Mateusz Drwiła
Klaudia Piekarz
Klaudia Wojtar
Konrad Kuklewicz
Klaudia Magoń
Piotr Hajduk
Patryk Strzesak
Krystian Hołda
Sebastian Kwiecień
Anna Zawiślak


Byliśmy
- zdjęcia do obejrzenia w galerii

 

XLII Złaz Powitanie Wiosny „Marzanna – 2010”
18 marca 2010r. Pleśna.

XXXIV Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego
30 maja - 2 czerwca 2010r. Lipnica Górna

58 Jesienny Rajd Szlakami Walk Armii Krajowej Batalionu „Barbara”
24 - 26 września 2010r. Jamna

XXIII Rajd Górski "Złoty Liść"
7-9 października 2010r. - Piwniczna

XXII Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionistów „Łowczówek 2010”
5 listopada 2010r.

XLIII Złaz Powitanie Wiosny „Marzanna – 2011”
21 marca 2011r. - Ciężkowice.

XXXV Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego
6 - 8 czerwca 2011r. Lipnica Górna

XXIV Rajd Górski "Złoty Liść"
6 - 8 października 2011r. Wysowa

Szkolny Rajd "Brzanka 2011"
15 - 16 października 2011r.

XXIII Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionistów „Łowczówek 2011”
10 listopada 2011r.

XLIV Złaz Powitanie Wiosny „Marzanna – 2012”
21 marca 2012r. - Tuchów.

XXXVI Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego
4-6 czerwca 2012 r. - Stopnica

XXV Rajd Górski "Złoty Liść"
4-6 października 2012r. Muszyna

XXIV Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionistów „Łowczówek 2012”
8 listopada 2012r.

XLV Złaz Powitanie Wiosny „Marzanna – 2013”
21 marca 2013r. - Słona Góra.

XXXVII Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego
3-5 czerwca 2013 r. - Gorce

XIII Rajd Patriotyczno-Turystyczny po Tarnowie "Szlakami Żołnierzy Września 1939r."
19 września 2013r.

XXVI Rajd Górski "Złoty Liść"
3-5 pażdziernika 2013r. - Krynica

XXV Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionistów „Łowczówek 2013”
8 listopada 2013r.

XLVI Złaz Powitanie Wiosny „Marzanna – 2014”
21 marca 2014r. - Pleśna.

XXXVIII Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego
2-4 czerwca 2014 r. - Krempna

XXVII Rajd Górski "Złoty Liść"
2-4 pażdziernika 2014r. - Wysowa

XXVI Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionistów „Łowczówek 2014”
7 listopada 2014r.

XLVII Złaz Powitanie Wiosny „Marzanna – 2015”
20 marca 2015r. - Ciężkowice.

Wycieczka po zabytkach starego Tarnowa
26 maja 2015r. - Tarnów 

XXVIII Rajd Górski "Złoty Liść"
8-10 pażdziernika 2015r. - Wapienne

XXVII Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionistów „Łowczówek 2015”
6 listopada 2015r.

Wycieczka do Zamościa
23-25 maja 2016r.

XL Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego
30 maja - 1 czerwca 2016r. - Koninki

Wycieczka rowerowa do Dołęgi.
16 czerwca 2016r.

XXVIII Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionistów „Łowczówek 2016”
4 listopada 2016r.

XLIX Złaz Powitanie Wiosny „Marzanna – 2017”
21 marca 2017r. - Pleśna.

XXX Rajd Górski "Złoty Liść"
4-6 pażdziernika 2017r. - Wysowa

XXIX Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionistów „Łowczówek 2017” 
10 listopada 2017r.

Tarnowski Złaz Niepodległościowy
15 maja 2018r.

XXXI Rajd Górski "Złoty Liść"
3- 5 pażdziernika 2018r. - Ochotnica Górna - Gorce.

XXX Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionistów „Łowczówek 2018” 
9 listopada 2018r.

LI Złaz Powitanie Wiosny „Marzanna – 2019”
21 marca 2019r. - Tuchów.

Wycieczka do Bielska-Białej i Pszczyny 27 - 28 maja 2019r.”

XVII Rajd "Z gitarą na szlaku" 29 - 31 maja 2019r. – Czarny Potok”

XXXII Rajd Górski "Złoty Liść" 2- 4 października 2019r. – Jaworki”

XXXI Złaz Patriotyczno – Turystyczny Szlakami Legionistów „Łowczówek 2019” 8 listopada 2019r.”

Młodzież – poległym żołnierzom

Od początków istnienia szkolnego koła PTTK ( 2002 r.) każdego roku w listopadzie grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stanisław Hozjusza w Radłowie wyrusza na szlaki Małopolskiego Złazu Patriotyczno – Turystycznego Szlakami Legionistów. Tradycję tę kontynuowaliśmy i w tym roku. Głównym celem złazu jest uczczenie rocznicy Święta Niepodległości i złożenie hołdu poległym w boju pod Łowczówkiem. To tu w dniach 22 – 25 grudnia 1914 roku doszło do krwawej bitwy, w której uczestniczyli żołnierze I Brygady Legionów Polskich. Sukcesem podkomendnych brygadiera Józefa Piłsudskiego
(podczas bitwy dowodził ppłk. Kazimierz Sosnkowski) było zdobycie wzgórza 360 – Łowczówek i 342 - Łowczów oraz utrzymanie ich do momentu odwrotu. To właśnie podczas walk pod Łowczówkiem powstała legenda o legioniście, który wziął do niewoli własnego ojca, zmobilizowanego do carskiej armii. Nie był to jednak odosobniony przypadek na polach bitew frontu wschodniego Wielkiej Wojny, gdy Polakom w legionowych, cesarskich bądź carskich mundurach przyszło walczyć przeciwko sobie.
Nasze koło bierze też udział z sukcesami w Konkursie Wieńców Nagrobnych „Żołnierska Pamięć” organizowanym przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie. Konkurs ma rozbudzać uczucia patriotyczne w młodym pokoleniu i rozwijać wyobraźnię przestrzenną, kształtować zdolności manualne. W tym roku w Plebiscycie Publiczności na najładniejszy wieniec zdobyliśmy I miejsce. Wieńce te 5 listopada 2010r. zostały złożone przez uczestników na mogiłach poległych Legionistów.
Uczniowie radłowskiego gimnazjum biorą udział w programie „Śladami przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”, który jest organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Młodzi ludzie wyruszają w teren w poszukiwaniu zapomnianych zabytków, ciekawych historii. Odkryte obiekty, miejsca biorą pod swoją opiekę i dbają, by pamięć o nich nie zginęła. Celem, jakim obrali sobie uczniowie „od Hozjusza”, są cmentarze z I wojny światowej w Radłowie, Niwce, Biskupicach Radłowskich, Glowie i Łęce Siedleckiej. Przed dniem Wszystkich Świętych młodzież posprzątała cmentarze, a w święto zapalono znicze i złożono wiązanki.
Od listopada br. w budynku naszego gimnazjum można obejrzeć wystawę materiałów archiwalnych dotyczących żołnierzy poległych i pochowanych w Galicji Zachodniej. Materiały ze zbiorów Roberta Kozłowskiego zostały użyczone przez Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE.
Celem, który spaja wyżej wymienione działania, jest kształtowanie dojrzałych postaw patriotycznych i odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe.

Piotr Malec

Images: image001.gif

<p><img src="/images/gimnazjum/pttk.gif" alt="" width="150" /></p>
<ol>
<li>
<h3><strong>Trochę historii</strong></h3>
</li>
</ol>
<p><strong>P</strong>olskie <strong>T</strong>owarzystwo <strong>T</strong>urystyczno - <strong>K</strong>rajoznawcze jest największą i najstarszą polską organizacją turystyczną. Powstało w roku 17 grudnia 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (założonego w 1873 roku) oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (założonego w 1906 roku). Zrzesza blisko 150 000 członk&oacute;w zgrupowanych w ponad 400 oddziałach na terenie całego kraju. Blisko połowę członk&oacute;w Towarzystwa stanowi młodzież.<br /><br />Oddziały PTTK są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa. Kierują nimi społecznie zarządy wybierane na kadencje 4-letnie. Jednostką nadrzędną jest Zarząd Gł&oacute;wny z siedzibą w Warszawie, wybierany na Zjeździe PTTK spośr&oacute;d delegat&oacute;w oddział&oacute;w.<br /><br />Członkowie Towarzystwa uprawiają wszelkie formy turystyki. Do najbardziej popularnych należą: turystyka piesza - w tym g&oacute;rska, narciarska, kajakowa i żeglarska, rowerowa, motorowa. Działają też specjalistyczne kluby i koła zajmujące się wspinaczką i turystyką wysokog&oacute;rską, speleologią, nurkowaniem swobodnym, jeździectwem konnym, biegami na orientację.<br /><br />Taki klub istnieje przy Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie. Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu dnia 5 grudnia 2002 roku. Nasz szkolny klub otrzymał numer 17. Legitymacje nowym członkom wręczył prezes Koła Przewodnik&oacute;w &bdquo;Leliwa&rdquo; Julian Lewanderski, uroczyste spotkanie odbyło się w grudniu 2002 roku w budynku naszego gimnazjum. Założycielami i opiekunami klubu są:</p>
<p>mgr Piotr Malec<br />mgr Barbara Chrzanowska</p>
<p><img style="border: 0pt none; vertical-align: baseline;" title="Images: PMiBCH.JPG" src="/images/gimnazjum/pttk/pmibch.jpg" alt="Images: PMiBCH.JPG" width="328" height="469" /><br /><br /><br /><br /><strong>Działalność klubu</strong></p>
<p>Celem działalności Klubu jest:</p>
<ol>
<li>rozwijanie zainteresowania turystyką i krajoznawstwem,</li>
<li>szerzenie kultury turystyki oraz wiedzy o ochronie naturalnego środowiska człowieka,</li>
<li>popularyzowanie r&oacute;żnych form turystyki a gł&oacute;wnie kwalifikowanej turystyki g&oacute;rskiej,</li>
<li>podnoszenie kwalifikacji turystycznych członk&oacute;w klubu.</li>
</ol>
<p>Klub realizuje swoje cele poprzez :</p>
<ol>
<li>organizowanie i obsługę rajd&oacute;w, oboz&oacute;w wędrownych, wycieczek, biwak&oacute;w, ognisk,</li>
<li>organizowanie spotkań klubowych, prelekcji, odczyt&oacute;w, wystaw, projekcji filmowych, konkurs&oacute;w o tematyce turystyczno &ndash; krajoznawczej,</li>
<li>umożliwienie członkom szkolenia,</li>
<li>przygotowanie członk&oacute;w do uprawiania turystyki kwalifikacyjnej w oparciu o etykę turysty,</li>
<li>popularyzowanie zdobywania odznak turystycznych,</li>
<li>prowadzenie biblioteczki, poradnictwa oraz informacji w zakresie turystyki,</li>
<li>wsp&oacute;łpraca z organizacjami samorządowymi oraz państwowymi w zakresie turystyki.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Najważniejsze osiągnięcia szkolnego klubu PTTK </strong></h3>
<p><strong>I miejsce </strong>w VIII Edycji na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny" na szczeblu Oddziału PTTK - 12.10.2009r.<br /><img style="border: 0px none;" title="Images: dyplom.JPG" src="/images/gimnazjum/pttk/dyplompttk.jpg" alt="Images: dyplom.JPG" width="418" height="594" /><br /><br /><strong>Jesienny Rajd G&oacute;rski Szlakami Walk Batalionu &bdquo;Barbara&rdquo; Armii Krajowej &ndash; Jamna</strong><br />I miejsce w konkursie wiedzy krajoznawczej &ndash; 2006<br />I miejsce w konkursie wiedzy krajoznawczej &ndash; 2007<br /><strong><br />Rajd G&oacute;rski &bdquo;Złoty Liść&rdquo; &ndash; Wysowa </strong><br />I miejsce w konkursie wiedzy turystyczno-krajoznawczej &ndash; 2005<br />I miejsce w konkursie wiedzy turystyczno-krajoznawczej &ndash; 2007<br />III miejsce w konkursie wiedzy turystyczno-krajoznawczej &ndash; 2011</p>
<p><br /><strong>Małopolski Złaz Patriotyczno-Turystyczny Szlakami Legionist&oacute;w &bdquo;Łowcz&oacute;wek &rdquo; </strong><br />I miejsce w konkursie wieńc&oacute;w nagrobnych &bdquo;Żołnierska Pamięć&rdquo; &ndash; 2004 <br />I miejsce w konkursie wieńc&oacute;w nagrobnych &bdquo;Żołnierska Pamięć&rdquo; &ndash; 2005 <br />II miejsce w konkursie wieńc&oacute;w nagrobnych &bdquo;Żołnierska Pamięć&rdquo; &ndash; 2006 <br />II miejsce w konkursie wieńc&oacute;w nagrobnych &bdquo;Żołnierska Pamięć&rdquo; &ndash; 2008<br />III miejsce w konkursie wieńc&oacute;w nagrobnych "Żołnierska Pamięć" - 2009<br />II miejsce w konkursie wieńc&oacute;w nagrobnych &bdquo;Żołnierska Pamięć&rdquo; &ndash; 2010<br />I miejsce w Plebiscycie Publiczności na najładniejszy wieniec &bdquo;Żołnierska Pamięć&rdquo; &ndash; 2010<br /><br /><strong>Konkurs recytatorski pod nazwą &bdquo;Spotkanie z poezją g&oacute;rską&rdquo;</strong><br />I miejsce, Szymon Such &ndash; 2005<br />I miejsce, Ilona Kędzior - 2009<br />II miejsce, Ilona Kędzior - 2010<br /><br /><strong>Konkurs plastyczny &bdquo;Przyroda wok&oacute;ł nas&rdquo;</strong><br />II miejsce w konkursie na najlepszą pracę plastyczną &ndash; 2003 <br /><br /><strong>Konkurs Wiedzy Historycznej "Od Oleandr&oacute;w do Łowcz&oacute;wka"<br /></strong>III miejsce - Justyna Jaje, Maria Madej, Małgorzata Madej - 2008<br /><strong><br />Wiosenny Złaz Powitanie Wiosny &bdquo;Marzanna&rdquo;</strong><br />II miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę &ndash; 2003 <br />I miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę&rdquo; &ndash; 2005<br />II miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę &ndash; 2006 <br />I miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę -2008<br />I miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę -2009<br />I miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę -2010<br />III miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę -2011<br />III miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę -2012<br /><br /><strong>Zlot Miejscami Pamięci Narodowej po Tarnowie i okolicy </strong><br />II miejsce w konkursie wiedzy o miejscach Pamięci Narodowej w Tarnowie i okolicy &ndash; 2005<br />I miejsce w konkursie wiedzy o miejscach Pamięci Narodowej w Tarnowie i okolicy &ndash; 2006<br /><br /><strong>Złaz im. I.J. Paderewskiego &ndash; Kąśna Dolna</strong><br />II miejsce w konkursie wiedzy o I.J. Paderewskim &ndash; 2006<br /><br /><strong>Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego - Lipnica G&oacute;rna</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: x-small;"><br />Wizyty<br /><br /><br /></span></strong><img src="/images/gimnazjum/pttk/grupowepttk.jpg" alt="" width="540" height="404" />&nbsp;<br /><br /><br /><br />16.02.2011r w naszym gimnazjum gościliśmy Prezesa PTTK "Ziemi Tarnowskiej" Andrzeja Łabno. Pan Prezes wręczył legitymacje nowym członkom szkolnego koła PTTK.<br /><br /><br /><span style="font-size: x-small;"><strong><span><span class="side"><span style="font-size: x-small;">Członkowie szkolnego koła PTTK</span><br /><br /><br />Anna Traczyk<br />Anna Gąsawska<br />Maria Katra<br />Bartosz Sygnarowicz<br />Sylwia Sroka<br />Monika Hajduk<br />Marcin Rzymek<br />Aleksandra Brożek<br />Marzena Rendak<br />Martyna Miśtak<br />Weronika Drwiła<br />Jakub Jackowski<br />Michał Bojdo<br />Radosław Dulian<br />Konrad Ankow<br />Martyna Antosz<br />Michał Urbanek<br />Maciej Dumański<br />Patrycja Kupisz<br />Sylwia Dembińska<br />Justyna Małek<br />Dominik Pochroń<br />Klaudia Top&oacute;r<br />Konrad Gronkiewicz<br />Konrad Padło<br />Katarzyna Urbanek</span></span></strong></span></p>
<table style="border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="60" height="1">
<tbody>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: x-small;"><strong>Byliśmy</strong></span><strong> - zdjęcia do obejrzenia w <a href="/photogallery.php">galerii</a><br /><br /><br /></strong>54 Jesienny Rajd Szlakami Walk Armii Krajowej Batalionu &bdquo;Barbara&rdquo;<br />22 - 24 września 2006r. Jamna<br /><br />XVIII Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionist&oacute;w &bdquo;Łowcz&oacute;wek 2006&rdquo; 10 listopada 2006r.<br /><br />XXXIX Złaz Powitanie Wiosny &bdquo;Marzanna &ndash; 2007&rdquo;<br />21 marca 2007r. Ciężkowice<br /><br />VII Złaz Szlakami Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej<br />25 maja 2007r. Tarn&oacute;w<br /><br />XXXI Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego<br />4 &ndash; 6 czerwca 2007r. Lipnica G&oacute;rna<br /><br />55 Jesienny Rajd Szlakami Walk Armii Krajowej Batalionu &bdquo;Barbara&rdquo;<br />22 - 24 września 2007r. Jamna<br /><br />XX Jubileuszowy Rajd &bdquo;Złoty Liść&rdquo;<br />4 &ndash; 6 października 2007r. Wysowa<br /><br />XIX Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionist&oacute;w &bdquo;Łowcz&oacute;wek 2007&rdquo; &ndash; 9 listopada 2007r.<br /><br />XL Złaz Powitanie Wiosny &bdquo;Marzanna &ndash; 2008&rdquo;<br />18 marca 2008r. Pleśna <br /><br />XXXII Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego<br />2-4.06.2008 Lipnica G&oacute;rna<br /><br />XXI Rajd G&oacute;rski "Złoty Liść" <br />9-11 października 2008<br /><br />XX Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionist&oacute;w &bdquo;Łowcz&oacute;wek 2008&rdquo; <br />7 listopada 2008r.<br /><br />XLI Złaz Powitanie Wiosny &bdquo;Marzanna &ndash; 2009&rdquo;<br />20 marca 2009r. Tuch&oacute;w<br /><br />XXXIII Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego<br />1-3 czerwca 2009r. - Lipnica G&oacute;rna<br /><br />XXII Rajd G&oacute;rski "Złoty Liść" <br />2-4 października 2009r. - Wapienne<br /><br />XXI Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionist&oacute;w &bdquo;Łowcz&oacute;wek 2009&rdquo; <br />6 listopada 2009r.<br /><br />XLII Złaz Powitanie Wiosny &bdquo;Marzanna &ndash; 2010&rdquo;<br />18 marca 2010r. Pleśna.<br /><br />XXXIV Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego <br />30 maja - 2 czerwca 2010r. Lipnica G&oacute;rna<br /><br />58 Jesienny Rajd Szlakami Walk Armii Krajowej Batalionu &bdquo;Barbara&rdquo;<br />24 - 26 września 2010r. Jamna<br /><br />XXIII Rajd G&oacute;rski "Złoty Liść" <br />7-9 października 2010r. - Piwniczna<br /><br />XXII Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionist&oacute;w &bdquo;Łowcz&oacute;wek 2010&rdquo; <br />5 listopada 2010r.<br /><br />XLIII Złaz Powitanie Wiosny &bdquo;Marzanna &ndash; 2011&rdquo;<br />21 marca 2011r. - Ciężkowice.<br /><br />XXXV Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego <br />6 - 8 czerwca 2011r. Lipnica G&oacute;rna</p>
<p>XXIV Rajd G&oacute;rski "Złoty Liść" <br />6 - 8 października 2011r. Wysowa</p>
<p>Szkolny Rajd "Brzanka 2011"<br />15 - 16 października 2011r.</p>
<p>XXIII Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionist&oacute;w &bdquo;Łowcz&oacute;wek 2011&rdquo; <br />10 listopada 2011r.</p>
<p>XLIV Złaz Powitanie Wiosny &bdquo;Marzanna &ndash; 2012&rdquo;<br />21 marca 2012r. - Tuch&oacute;w.</p>
<p>XXXVI Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego<br />4-6 czerwca 2012 r. - Stopnica</p>
<p>XXV Rajd G&oacute;rski "Złoty Liść"<br />4-6 października 2012r. Muszyna</p>
<!--  /* Font Definitions */  @font-face     {font-family:"Cambria Math";     panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;     mso-font-charset:238;     mso-generic-font-family:roman;     mso-font-pitch:variable;     mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal     {mso-style-unhide:no;     mso-style-qformat:yes;     mso-style-parent:"";     margin:0cm;     margin-bottom:.0001pt;     mso-pagination:widow-orphan;     font-size:12.0pt;     font-family:"Times New Roman","serif";     mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault     {mso-style-type:export-only;     mso-default-props:yes;     font-size:10.0pt;     mso-ansi-font-size:10.0pt;     mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1     {size:595.3pt 841.9pt;     margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;     mso-header-margin:35.4pt;     mso-footer-margin:35.4pt;     mso-paper-source:0;} div.Section1     {page:Section1;} -->
<p><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.gimnazjumradlow.pl/viewpage.php?page_id=55">Szlakiem Legionist&oacute;w 2008</a> <br /><br /><span style="font-size: xx-small;"><strong><span style="font-size: small;">Młodzież &ndash; poległym żołnierzom</span></strong><br /><br /><span style="font-size: small;">Od początk&oacute;w istnienia szkolnego koła PTTK ( 2002 r.) każdego roku w listopadzie grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stanisław Hozjusza w Radłowie wyrusza na szlaki Małopolskiego Złazu Patriotyczno &ndash; Turystycznego Szlakami Legionist&oacute;w. Tradycję tę kontynuowaliśmy i w tym roku. Gł&oacute;wnym celem złazu jest uczczenie rocznicy Święta Niepodległości i złożenie hołdu poległym w boju pod Łowcz&oacute;wkiem. To tu w dniach 22 &ndash; 25 grudnia 1914 roku doszło do krwawej bitwy, w kt&oacute;rej uczestniczyli żołnierze I Brygady Legion&oacute;w Polskich. Sukcesem podkomendnych brygadiera J&oacute;zefa Piłsudskiego </span><br /><span style="font-size: small;">(podczas bitwy dowodził ppłk. Kazimierz Sosnkowski) było zdobycie wzg&oacute;rza 360 &ndash; Łowcz&oacute;wek i 342 - Łowcz&oacute;w oraz utrzymanie ich do momentu odwrotu. To właśnie podczas walk pod Łowcz&oacute;wkiem powstała legenda o legioniście, kt&oacute;ry wziął do niewoli własnego ojca, zmobilizowanego do carskiej armii. Nie był to jednak odosobniony przypadek na polach bitew frontu wschodniego Wielkiej Wojny, gdy Polakom w legionowych, cesarskich bądź carskich mundurach przyszło walczyć przeciwko sobie. </span><br /><span style="font-size: small;">Nasze koło bierze też udział z sukcesami w Konkursie Wieńc&oacute;w Nagrobnych &bdquo;Żołnierska Pamięć&rdquo; organizowanym przez Zarząd Oddziału PTTK &bdquo;Ziemi Tarnowskiej&rdquo; w Tarnowie. Konkurs ma rozbudzać uczucia patriotyczne w młodym pokoleniu i rozwijać wyobraźnię przestrzenną, kształtować zdolności manualne. W tym roku w Plebiscycie Publiczności na najładniejszy wieniec zdobyliśmy I miejsce. Wieńce te 5 listopada 2010r. zostały złożone przez uczestnik&oacute;w na mogiłach poległych Legionist&oacute;w. </span><br /><span style="font-size: small;">Uczniowie radłowskiego gimnazjum biorą udział w programie &bdquo;Śladami przeszłości &ndash; uczniowie adoptują zabytki&rdquo;, kt&oacute;ry jest organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we wsp&oacute;łpracy z Narodowym Centrum Kultury. Młodzi ludzie wyruszają w teren w poszukiwaniu zapomnianych zabytk&oacute;w, ciekawych historii. Odkryte obiekty, miejsca biorą pod swoją opiekę i dbają, by pamięć o nich nie zginęła. Celem, jakim obrali sobie uczniowie &bdquo;od Hozjusza&rdquo;, są cmentarze z I wojny światowej w Radłowie, Niwce, Biskupicach Radłowskich, Glowie i Łęce Siedleckiej. Przed dniem Wszystkich Świętych młodzież posprzątała cmentarze, a w święto zapalono znicze i złożono wiązanki. </span><br /><span style="font-size: small;">Od listopada br. w budynku naszego gimnazjum można obejrzeć wystawę materiał&oacute;w archiwalnych dotyczących żołnierzy poległych i pochowanych w Galicji Zachodniej. Materiały ze zbior&oacute;w Roberta Kozłowskiego zostały użyczone przez Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE. </span><br /><span style="font-size: small;">Celem, kt&oacute;ry spaja wyżej wymienione działania, jest kształtowanie dojrzałych postaw patriotycznych i odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe. </span><br /><br />Piotr Malec<br /><br /></span></span><img style="border: 0px none;" title="Images: image001.gif" src="/images/gimnazjum/pttk/imgp.jpg" alt="Images: image001.gif" width="373" height="498" /></p>
Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Projekt Etnolog