Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Przedszkole

Przedszkole Publiczne w Radłowie
ul. Szkolna 1
Tel. (14) 6782242
e-mail: przedszkoleradlow@onet.pl

https://www.facebook.com/Przedszkole-Publiczne-w-Rad%C5%82owie-296346617620312/?modal=admin_todo_tour

Motto: „Dzień bez uśmiechu to dzień stracony"

 

Przedszkole Publiczne w Radłowie czynne jest od poniedziałku do piątkuw godzinach od 6.00 do 17.00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody, tworzymy sytuacje edukacyjne, które korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

 

           W tym roku realizujemy dwa zadania, obejmujące obszar wychowania do wartości (jedność, odpowiedzialność, patriotyzm, pokojowość, szczęście) oraz obszar dotyczący kształcenia na odległość, a w tym zasady bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.

Kadra przedszkola wicedyrektor: mgr Renata Pochroń

                                       mgr Maria Kosiarska

                                       mgr Maria Mękarska

                                       mgr Bernadeta Oleksy

                                       mgr Renata Patulska

                                       mgr Małgorzata Solak

                                       mgr Marta Szyncel

                                       mgr Renata Trytek

                                       mgr Sylwia Pamuła 

                                       mgr Izabela Molo

                                       mgr Anna Żwirska – język angielski

                                       mgr Anna Dziodzio – religia

                                       mgr Dorota Stono – logopeda

                                       mgr Mirosław Patulski – zajęcia muzyczno - rytmiczne

                                       mgr Halina Winiarska – pedagog, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

                                       mgr Edyta Šulo – psycholog

                                       mgr Grzegorz Wrona – zajęcia sportowe

 

Czas pracy przedszkola: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 17:00 

Przedszkole dyżuruje również w czasie wakacji co dwa lata.

 

 

W naszym przedszkolu oprócz zajęć wychowawczo -opiekuńczych i dydaktycznych dodatkowo:

·        uczymy się języka angielskiego,

·        prowadzone są zajęcia z religii,

·        odbywają się zajęcia z logopedą,

·        starsze grupy uczestniczą w zajęciach sportowych,

·        wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach rytmicznych,

·        prowadzimy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

·        w miarę potrzeb organizujemy zajęcia rewalidacyjne.

Baza przedszkola: 6 sal dydaktycznych, sala dla dzieci do zajęć indywidualnych ze specjalistami. Dysponujemy również dużym ogrodem, w którym znajdują się urządzenia do zabaw i ćwiczeń, huśtawki i zjeżdżalnie oraz stoliki z ławeczkami. Ponadto korzystamy ze szkolnej sali gimnastycznej, z sali gimnastyki korekcyjnej, pokoju logopedy i pedagoga.

Ramowy rozkład dnia:
6:00 – 08:30 – schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna lub z zespołem dzieci, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne

8:30 – 09:00 – śniadanie
9:00 – 10:15 – zintegrowana działalność edukacyjna uwzględniająca indywidualne potrzeby dzieci, oparta o podstawę programową, zajęcia dydaktyczne wg programu wychowania przedszkolnego
10:15 – 11:30 – wycieczki, spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie, zabawy badawcze, konstrukcyjne, wspieranie działań twórczych
11:30 – 12:15 – przygotowania do obiadu,  obiad, czynności porządkowo – gospodarcze

12:15 – 14:00 - odpoczynek w różnych formach (najmłodsze dzieci leżakują), bajkoterapia, słuchanie muzyki, zabawy dowolne, wspieranie rozwoju dzieci
14:00 – 14:15 – podwieczorek
14:15 – 17:00 – swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycieli, prace porządkowe.

W każdej grupie obowiązuje szczegółowy rozkład dnia dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Czas realizacji zajęć: 3 – latki: 10-15 min., 4 – latki: 15-20 min., 5 – latki: 20-30 min., 6 – latki: 30-35 min. z możliwością wydłużenia.

Zasady tworzenia oddziałów:
Grupy tworzone są według zbliżonego wieku dzieci. Oddziały powierzane są opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy oddziału. Dla zapewnienia ciągłości
i skuteczności pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, w miarę możliwości, nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały czas uczęszczania dzieci do przedszkola.

Żywienie:
Posiłki przygotowywane są według norm obowiązujących w placówkach żywienia zbiorowego dla dzieci w wieku przedszkolnym. W jadłospisach uwzględniamy alergie pokarmowe dzieci.

Realizowane projekty:

·        „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” - ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa
 i współpracy między przedszkolami

·        „Piękna nasza Polska cała”- kontynuacja międzynarodowego projektu edukacyjnego, kształtującego postawy patriotyczne i tożsamość narodową u najmłodszych.

Innowacje pedagogiczne:

·        Innowacja metodyczna „Taniec – kreatywna forma ruchu”.

Uroczystości i imprezy:

·        Dzień Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, spotkanie z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Światowy Dzień Ziemi, Dzień Matki, pożegnanie starszaków.

Konkursy:

·        Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich, przyrodniczych.

Prowadzimy całoroczną zbiórkę nakrętek oraz zużytych baterii.

Rodzice w każdej grupie wybrali swojego reprezentanta do Rady Rodziców, działającej przy Zespole Szkół w Radłowie.

 Przedszkole posiada stronę internetową www.przedszkoleradlow, gdzie wszystkich zapraszamy.

 

 

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Młodzież z Kecskemet w Radłowie