Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Klub historyczny

Celami działania Klubu są:
I)    Upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie:
1.    Działalność Służb Zwycięstwa Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Ami Krajowej (AK) oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas   II   Wojny Światowej  i  w  okresie  zniwolenia komunistycznego
2.    Dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie;
3.    Zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich;
4.    Represji, których Polacy dążących do przywrócenie niepodległości, doznawali od okupantów oraz PRL,

II)    Krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej,
III)    Kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii, tradycji i powinności
wobec Państwa.

Klub Historyczny im. Armii Krajowej realizuje swoje cele przez:
I)    Organizację sesji klubowych,
II)    Czynne uczestnictwo w akcjach i spotkaniach organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
III)    Wspieranie działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  poprzez podejmowanie własnych inicjatyw,
IV)    Rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i stowarzyszeniami historycznymi,
V)    Prowadzenie działalności badawczej i informacyjnej.

1.    Obowiązkiem członka Klubu Historycznego im. Armii Krajowej jest przyczynianie się do rozwoju Klubu oraz aktywny udział w realizacji jego celów statutowych. Od członka wymaga się własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Obowiązkiem członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej jest godne reprezentowanie Klubu.
2.    Członek Klubu Historycznego im. Armii Krajowej  ma prawo do korzystania ze wszelkich form aktywności Klubu, udział w nich oraz zgłaszania do Zarządu  własnych  inicjatyw  zgodnych z celami statutowymi i ich realizacji, po akceptacji przez Zarząd, przy wsparciu członków Klubu. 

Eksponaty w Szkolnej Izbie Pamięci

 

 

Delegacja szkoły bierze udział w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w Pszczynie. Cmentarz żołnierski pod Trzema Dębami.

Składanie wieńców przy pomniku obrońców radłowskiej szkoły.

Napis na tablicy pamiątkowej.

W HOŁDZIE/ OBROŃCOM OJCZYZNY/ BOHATERSKIM OFICEROM I ŻOŁNIERZOM/ 21 DYWIZJI PIECHOTY GÓRSKIEJ/ I 6 DYWIZJI PIECHOTY/ POLEGŁYM W WALKACH NA ZIEMI RADŁOWSKIEJ/ 7 I 8 WRZEŚNIA 1939 ROKU/ ODRZUCILI NIEMIECKIE WEZWANIE DO PODDANIA SIĘ/ BRONILI RADŁOWSKIEJ SZKOŁY/ DO OSTATNIEGO TCHU I NABOJU/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ RODACY 2003

 

 

Spotkanie w Tarnowie

Zarząd Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zorganizował 6 października 2016 roku spotkanie prezesów i przedstawicieli Klubów Historycznych im. AK oraz dyrektorów szkół noszących imię związane z Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym, działających na terenie wschodniej małopolski. Honorowym uczestnikiem spotkania był płk Zdzisław Baszak, uczestnik wojny obronnej, oficer dywersji AK, uczestnik akcji „MOST III”, wieloletni prezes, aktualnie prezes honorowy – Okręgu Tarnów ŚZŻAK.

W spotkaniu wzięli także udział dyrektorzy przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty: Artur Puciłowski dyrektor tarnowskiej delegatury i Dariusz Leśniak dyrektor delegatury w Nowym Sączu. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością także: dr Piotr Kurek, przewodniczący Komisji Młodzieży ŚZŻAK i Mirosław Chada z Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Gospodarzem spotkania był prezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK Ryszard Żądło.

 

Kochani uczniowie, rodzice i nauczyciele! Pragniemy jak najserdeczniej podziękować wam za udział  w VII edycji Bożonarodzeniowej Paczki dla Bohatera! Dzięki waszemu zaangażowaniu do kombatantów z terenu gminy Radłów trafiły zgromadzone w czasie akcji produkty. Jesteśmy zbudowani waszą postawą i  życzymy, również w imieniu naszych Bohaterów,

Spokojnych, Pogodnych, Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia!

 

 

 

 

 


Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Mali Radłowianie