Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Cztery pory roku

KONKURS FOTOGRAFICZNY

pt. „RADŁÓW W CZTERECH PORACH ROKU

 Celem konkursu jest ukazanie piękna przyrody Radłowa i okolic.

Konkurs całoroczny, adresowany jest do uczniów klas IV-VI.

Zdjęcia przyrody Radłowa i okolic (rośliny, zwierzęta, krajobraz itp.) wykonane telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym należy przesłać e-mailem na adres: radlowzs@op.pl

Rozstrzygnięcie konkursu – czerwiec 2012 r.

Autor zdjęcia roku otrzyma nagrodę!

Szczegółowe informacje można uzyskać w świetlicy szkolnej u p. Janiny Kucharskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finał konkursu fotograficznego „Radłów – cztery pory roku”.

W dniu 12 czerwca 2012r. w  Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Radłowie odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom i uczestnikom konkursu fotograficznego „ Radłów – cztery pory roku”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI i trwał od września 2011r. do czerwca 2012r.
Jego celem było:
1. Obserwowanie i dokumentowanie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
2. Poznawanie  flory i fauny najbliższego otoczenia.
3. Uwrażliwienie na piękno przyrody i piękno krajobrazu w różnych porach roku.
4. Rozbudzanie pasji i zainteresowań uczniów.

Do konkursu nadesłano ponad 700 zdjęć zapisanych na płytach CD, z czego 406, po wstępnej selekcji, wywołano i poddano ocenie.
Jury w składzie: p. Piotr Malec – wicedyrektor szkoły, p. Janina Kucharska – organizator konkursu, p. Dorota Stono oraz p. Agnieszka Seremet, postanowiło przyznać I, II i III miejsce w każdej z czterech pór roku . Po zsumowaniu łącznych  wyników ,  I miejsce zajęła  uczennica klasy VIb - Karolina Żurowska ,  II miejsce  - Szymon Antosz- uczeń klasy VIb , III miejsce  Agnieszka Pałusz i Joanna Topór – uczennice klasy VIb, IV miejsce -  Michał Pojasek, uczeń klasy VIb oraz V miejsce – Seweryn Bąk –uczeń klasy VIb, Natalia Różańska – uczennica klasy VIb i Arkadiusz Kołodziej – uczeń klasy IVa.
Zdjęcia nadesłane na konkurs są eksponowane na tablicach w budynku szkoły.

 

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Skamieniałe miasto