Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Z ekologią na Ty

 

Projekt „Z ekologią na Ty”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

Od  1.03.2012r do 31.X.2012r  w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Radłowie realizowany jest  projekt „Z ekologią na Ty”.

Do 20 marca 2012r. zostanie przeprowadzona rekrutacja 60 uczniów/uczennic klas IV-V SP w Radłowie zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Projekt obejmuje realizację zajęć z matematyki i z edukacji ekologicznej  prowadzonych metodami aktywizującymi, prelekcje, zajęcia laboratoryjne i terenowe oraz wycieczkę do Pienińskiego Parku Narodowego i do Centrum Nauki Kopernik.

            Uczniowie otrzymają ćwiczenia i materiały papiernicze (w zależności od zajęć). Dla nauczycieli zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

Udział Beneficjentów we wszystkich działaniach projektowych jest bezpłatny.

Regulamin rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne dostępne są  na stronach internetowych Gminy Radłów i Zespołu Szkół w Radłowie, można je pobrać w punkcie  rekrutacyjnym w Szkole Podstawowej w Radłowie. Wszystkich informacji  udziela Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów.

 Zapraszamy uczniów/uczennice do udziału w zajęciach i rozwijania  wiedzy oraz umiejętności matematyczno-ekologicznych.

 

                                                                                                          Anna Golec

 

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt ,,Z ekologią na Ty"  realizowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Projekt IX, Działanie 9.5. Projektem zostało objętych 60 uczniów szkoły podstawowej  w Radłowie od marca 2012r do 31.X.2012r. Głównym celem projektu było wzmocnienie świadomości ekologicznej i matematycznej a także podniesienie oferty edukacyjnej szkoły. W ramach projektu odbywały się zajęcia z matematyki, z ekologii, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe   a także liczne wycieczki edukacyjne. Uczniowie odwiedzili Oczyszczalnie Ścieków  i Ochotniczą Straż Pożarną w Radłowie,  odbyli wycieczkę rowerową po lasach radłowskich i wierzchosławickich, wycieczkę w Pieniny i do Warszawy.  Zajęcia odbywały się  z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, dzięki czemu dzieci w sposób atrakcyjny wzbogacili zasób swojej wiedzy. Przebywając poza domem rodzinnym pokonywali tęsknotę, uczyli się samodzielności, współdziałania w zespole a także zwiedzali piękne zakątki naszej Ojczyzny. Zakończeniem projektu była prezentacja multimedialna, która została zaprezentowana przed całą społecznością szkoły. Cele projektu i wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte.

Opiekunowie: Pani Sabina Irla i Pani  Teresa  Urbanek.

                                                 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów

Zdjęcia

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Czas na zdrowie