Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Już pływam

 

UCZNIOWIE  ZESPOŁU SZKÓŁ W RADŁOWIE „JUŻ PŁYWAJĄ ”!!!

 Dnia 09.09.2013 uczniowie ZS w Radłowie z klas od I do VI rozpoczęli naukę pływania ramach projektu „Już pływam ”. Projekt ten ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.Realizowany jest we współpracy z zarządem Województwa Małopolskiego który to zarząd przekazał Gminie Radłów dotację celową w wysokości 1300 zł. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów : wynagrodzenie instruktora nauki pływania , wykonanie identyfikacji wizualnej projektu oraz wstęp na pływanie. Projekt będzie realizowany do 18 listopada 2013 roku. Kurs nauki pływania przewiduje 10 wyjazdów po 2 godziny zajęć na basenie. Całkowity koszt projektu to 5950 złotych z tego 1300 złotych to pomoc finansowa Województwa Małopolskiego , 3150 złotych to środki własne Gminy Radłów przeznaczone na ten cel i 1500 złotych to wpłaty rodziców , ponieważ zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do uchwały NR 1531/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z 6 grudnia 2012 roku warunkiem koniecznym przy realizacji projektu były opłaty rodziców w kwocie do 100 zł za dziecko.

 

Cele programu to :

  • nabycie podstawowych umiejętności pływackich,
  • wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan korzystających z kąpielisk,
  • profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa,
  • podniesienie sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
  •  zachęcenie młodzeży do aktywności form spędzania wolnego czasu.

 

Zajęcia będą odbywać się w następujących terminach:

 

09.09.2013 , 16.09.2013, 23.09.2013, 30.09.2013, 07.10.2013, 14.10.2013, 21.10.2013, 28.10.2013, 11.10.2013, 18.10.2013 wszystko w poniedziałek.

 

                                                        Opiekun projektu : Kamil Sobota

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Wycieczka do Włoch