Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
rekrutacja

REKRUTACJA 2022/2023

Do przedszkola:
1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.
2. Rodzice wyrażający chęć uczęszczania dziecka do przedszkola do którego uczęszcza obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.).
4. Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIX/253/17 Rady Miejskie w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów.
5. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniem nr 14/2022 Burmistrza Radłowa z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, prowadzonych przez Gminę Radłów- załącznik nr 1.
6. Wzory wniosków i deklaracji dostępne są w przedszkolach.

Klasy I szkół podstawowych:
1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego , jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
3. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów określa Zarządzenie nr 14.2022 Burmistrza Radłowa z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, prowadzonych przez Gminę Radłów.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIX/254/17 Rady Miejskie w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów.

Do pobrania:

Zarządzenie - rekrutacja

Załączniki do zarządzenia - rekrutacja

Zał. 2 Wniosek przyjęcie przedszkole Radłów 2022

Zał. 3 Potwierdzenie woli zapisu przedszkole Radłów 2022

Zał. 4 - Deklaracja kontynuacji nauki Przedszkole 2022

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej 2022

Oświadczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy pierwszej
 

 

Zarządzenie Nr 18.2021 Burmistrza Radłowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, prowadzonych przez Gminę Radłów

REKRUTACJA 2021/2022

• Terminy rekrutacji do szkoły podstawowej i przedszkola (załącznik nr 1)
• Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie na rok szkolny 2021/2022 (załącznik nr 2)
• Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Radłowie na rok szkolny 2021/2022 (załącznik nr 3)
• Oświadczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie (załącznik nr 4)
• Oświadczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Przedszkola Publicznego w Radłowie (załącznik nr 5)
• Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego (załącznik nr 6)

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Wycieczka do Włoch