Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
szkoła promująca zdrowie

Troską naszej szkoły zawsze było i jest zdrowie oraz bezpieczeństwo wychowanków. Za działalność w tej dziedzinie, prowadzoną w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, otrzymaliśmy w 2004 roku certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat i miano Szkoły Promującej Zdrowie zobowiązują, dlatego przedsięwzięcia mające na celu bezpieczeństwo, zapobieganie wypadkom, chorobom i różnym innym niepożądanym zjawiskom – prowadzone są nieprzerwanie.

 


Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. W Polsce popularyzację tej idei rozpoczęto projektem „Szkoła Promująca Zdrowie”, realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej w latach 1992–1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych „szkołami projektowymi”.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie.
 Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych aktualnych aktach prawnych i ponadto:
1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
-uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
-skuteczności i długofalowości działań.
3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
-satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
-zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
-uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców, i osób ze społeczności lokalnej.
5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Rola rodziców w Szkole Promującej Zdrowie
Uczestnictwo rodziców w życiu klasy/szkoły ma pierwszorzędne znaczenie dla efektywności pracy szkoły i powodzenia dziecka. Współpraca nauczycieli i rodziców w sprawach dzieci, życzliwość i otwartość wobec siebie, wspiera nauczycieli i rodziców w pełnieniu ich funkcji. SzPZ zakłada partnerstwo z rodzicami i zależy jej na ich aktywnym uczestnictwie w życiu i pracy szkoły, nie sprowadzonym do usług i świadczeń finansowych. Rodzice są także traktowani jako łącznik między szkołą, a społecznością lokalną.

Każdego roku w naszej szkole przygotowujemy i  realizujemy  projekty i przedsięwzięcia dotyczące prawidłowego odżywiania, zdrowego stylu życie i aktywnego spędzania czasu. Działania nasze kierujemy w stronę profilaktyki uzależnień i chorób z nimi związanych, zwłaszcza chorób nowotworowych. Rozpoczęliśmy we wrześniu akcję informacyjną zachęcającą do spożywania owoców i warzyw. Warzywa i owoce są bogatym źródłem mikroelementów i witamin, dlatego powinno się je jeść 5 razy dziennie.

 

---2012----

Komisja konkursowa przyznała Publicznemu Gimnazjum w Radłowie drugie miejsce w małopolskim konkursie dotyczącym realizacji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Kontynuując tematykę prozdrowotną Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia w dniu 3 grudnia 2012 roku przygotował prezentację multimedialną dotyczącą zagadnień Aids i narkomanii. Aids, HIV, to hasła, które budzą zawsze sporo emocji, dlatego ważne jest, aby pewne zagadnienia  i narastające wokół nich mity, wyjaśnić.
Tradycją jest w naszej szkole odbywający sie co roku konkurs plastyczny dotyczący  profilaktyki uzależnień. W tym roku nagrody oraz dyplomy  za najlepszą pracę powędrowały do uczniów klasy Ia: S. Bąka, K. Żurowskiej i K. Szarej. II miejsce zdobyła praca Ł. Rędziny z kl. IIIc, a III miejsce dla S. Papugi  z kl. IIb.

 

W ramach realizacji projektu ,,Czas na zdrowie" odbył się turniej wiedzy i umiejętności pod hasłem ,,Tajemnice ciała człowieka". W konkursie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas drugich. Na tym etapie klasowym uczniowie rozwiązywali test wiedzy z podstawowych zagadnień z anatomii i fizjologii człowieka. Do drugiego etapu zakwalifikowało się po troje uczniów z każdej klasy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w poprzedniej edycji. Uczestnicy tego konkursu rywalizowali ze sobą w grupach na forum klas drugich oraz w obecności wicedyrektora i wychowawców klas. Trzeci etap obejmował zadania praktyczne m.in udzielanie pierwszej pomocy, rozpoznawanie składników odżywczych czy ułożenie piramidy żywieniowej. Uwieńczeniem turnieju było rozłożenie namiotu.

Zwyciężyła klasa IIc, drugie miejsce IIa, a na trzecim miejscu uplasowała się klasa IIb.

Konkurs przeprowadzili uczniowie klas trzecich, przy pomocy pań T. Urbanek i L. Janickiej. Promowanie idei zdrowego stylu życia poprzez fajną zabawę spotkało się z dużym zainteresowaniem i dobrym przyjęciem wśród młodzieży.

Uczniowie gimnazjum wystawili przedstawienie pt.,, Gorzkie lekarstwo". Poruszało ono problem zachowania zasad zdrowego stylu życia, akcentując potrzebę profilaktyki całego społeczeństwa. Forma realizacji projektu była nietypowa. Zaprezentowane zostały autentyczne zainteresowania uczniów, ich talenty i hobby. Mogliśmy zobaczyć połączenie teatru, śpiewu, gry na instrumentach muzycznych, elementy folkloru góralskiego. Nie zabrakło humoru i groteski. Prezentacja programu  i przygotowania sprawiły wszystkim wiele radości. Na zakończenie spotkania pan dyrektor szkoły wręczył dyplomy i nagrody za udział w turnieju wiedzy ,,Tajemnice ciała człowieka", a następnie młodzież gimnazjum wspólnie zatańczyła ,,Belgijkę".  Program opracowały panie: L. Janicka i T. Urbanek.

Rok 2013/2014

W ramach edukacji prozdrowotne 30.10.2013r. odbyła się szkolna debata na temat ,,Transplantologia TAK- NIE". Celem tego przedsięwzięcia było rozpropagowanie wiedzy na  temat transplantacji,  a także rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia. Uczniowie z klas drugich gimnazjum reprezentowali przeciwników i zwolenników transplantacji. Nie zabrakło także głosów ekspertów, którzy odpowiadali na problemowe pytania. Debata została poprzedzona prezentacją multimedialną zawierającą m.in. wyniki sondy naszej   młodzieży a przygotowanej przez Dominikę Kocoń i Szymka Antosza. Ta forma przekazu wiedzy spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród młodzieży. Nie zabrakło refleksji i humoru.

Nauczyciel przygotowujący : Teresa Urbanek

Dominika Kocoń(kl.IIa) i Szymon Antosz(kl.IIa) wzięli udział w ponadregionalnym konkursie pod hasłem; ,,Transplantacja- wiedza w pigułce", który został zorganizowany pod patronatem KO Kraków, a odbył się w ZSO i Z w Skrzyszowie. Konkurs miał charakter indywidualny i składał się z dwóch etapów; przygotowanie prezentacji multimedialnej i test wiedzy. W konkursie wzięło 58 gimnazjalistów z województwa małopolskiego.

Podczas finałowego spotkania uczniowie uczestniczyli w wielu interesujących wykładach na temat transplantacji, a także spotkali się z osobami po przeszczepach serca. Szymek Antosz został wyróżniony  plasując się na 7 miejscu. Gratulujemy!  

W spotkaniu tym uczestniczyło kilku uczniów z naszej szkoły. Opiekun; T. Urbanek

23.01.2014r. odbyło się przedstawienie dla uczniów szkoły podstawowej, a następnie dla gimnazjalistów promujące zasady zdrowego odżywiania. Uczniowie z klas drugich zaprezentowali humorystyczny program, który już poprzez swój tytuł ,,Dzięki Bogu i Magdzie Gessler" nawiązywał do popularnych programów telewizyjnych ,,Dzięki Bogu już weekend" i ,,Kuchenne rewolucje". Taka forma przekazu wiedzy okazała się dla uczniów bardzo atrakcyjna. Wartka akcja, wielość wątków, groteskowe dialogi i scenki, wyśmienita gra aktorska a także na instrumentach muzycznych, wywołały nie jeden uśmiech na twarzach dzieci i młodzieży. W przedstawieniu zaprezentowano zdolności uczniów i ich zainteresowania. Przygotowania sprawiły wszystkim wiele radości, pozwalały rozszerzyć wiedzę zdobytą na lekcjach a przede wszystkim był to czas spędzony w towarzystwie koleżanek i kolegów. Szczególne wyróżnienie za grę aktorską należy się  Patrykowi Żelichowskiemu i Dominice Kocoń. Brawo!

Opiekunowie: T. Urbanek, M. Patulski

 

 

,,Moje zdrowie w moich rękach"

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół w Radłowie zorganizował dla uczniów klas III gimnazjum międzyszkolny konkurs pod hasłem ,,Moje zdrowie w moich rękach". Zakres treści obejmował zadnienia z biologii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie mieli wykazać się m. in. znajomością składników odżywczych, procesem trawienia pokarmów, zasadami zdrowego żywienia     i prowadzenia prawidłowego stylu życia. Naszą szkołę godnie reprezentowali: Gabriela Baran, Anna Bilska, Joanna Jachimek, Wiktoria Jasek i Robert Spinda.

 Zwyciężyła Wiktoria Jasek,  na drugim miejscu uplasował się Robert Spinda. Gratulujemy!

Teresa Urbanek

 II etap szkolnego konkursu ,,Tajemnice ciała człowieka" odbył się 13.05.2014r

Zespoły uczniów z klas II w obecności swoich rówieśników, wychowawców i dyrektora szkoły zmagali się z ciekawymi  zadaniami dotyczącymi anatomii i fizjologii człowieka.  Młodzież miała wykazać się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania zachowań prozdrowotnych. Rozwiązywali zadania krótkie, problemowe i praktyczne. Zaprezentowali przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne; ,,Zdrowe odżywianie", ,,Choroby zakaźne" i ,,Nałogi". Wykazali się także umiejętnością rozkładania namiotów bez wszystkich jego części. To zadanie okazało się dosyć trudnym, choć możliwym do realizacji.  Radzenie sobie w takich sytuacjach rozwija wyobraźnie i motywuje do działania. Wyniki:

 I miejsce-  kl.IIa            II miejsce-  kl. IIc          III miejsce- kl. IIb   GRATULACJE!

Konkurs przygotowali i poprowadzili uczniowie z klas trzecich pod kierunkiem T. Urbanek.

Podsumowanie projektu ,, Czas na zdrowie"

22.05.2014r. zakończono realizację projektu ,,Czas na zdrowie" autorskim spektaklem profilaktycznym pt. ,,Frania".

Przedstawienie poruszało bardzo ważne tematy dla młodych ludzi. Mówiło o rzeczach istotnych w sposób oryginalny, ciekawy, ale i chwilami zabawny. Ukazano potrzebę edukacji, akceptacji, przyjaźni i szacunku dla autorytetu. Zwrócono uwagę na przewidywanie i przyjmowanie konsekwencji własnych czynów oraz dokonywanie właściwych   wyborów.     W spektaklu zaakcentowano możliwość przemiany człowieka walczącego z uzależnieniami. Analizując kolejne losy naszego głównego bohatera - pana profesora, uczniowie doszli do wniosku, że nigdy nie jest za późno aby stać się najlepszym z najlepszych.  Na podkreślenie zasługuje samodzielna praca młodzieży przy tworzeniu tekstu.  Występ i przygotowania sprawiły nam wiele radości. Były to  chwile, które na długo zostaną w pamięci. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował wszystkim za ich pracę, wręczył dyplomy i nagrody.

Teresa Urbanek, Lucyna Janicka

fot. Paweł Jachimek

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012/2013

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Mikołaj