Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Harcerstwo

Przy Zespole Szkół w Radłowie powstała drużyna harcerska, która rozpoczęła swoją działalność  13 kwietnia 2015 roku. Zostaliśmy powołani  przez Komendanta Hufca w Brzesku i bezpośrednio podlegamy pod Komendę Hufca ZHP im. M. Kopernika w Brzesku. Osoby zaangażowane w działalność harcerską to: dh Ewa Gibała - drużynowa, dh Anna Dziodzio - przyboczna oraz dh Halina Winiarska i dh Piotr Malec.  Zgodnie z procedurami   stanowimy  obecnie wielopoziomową  drużynę próbną. Okres próbny trwa od 2 do 6 miesięcy i jest to czas, w którym tworzymy podwaliny swojego działania, opierające się na opracowanym planie pracy drużyny, zatwierdzonym przez Komendanta Hufca. Celem działalności harcerskiej jest kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego rozwój intelektualny , społeczny, duchowy i fizyczny oparty na tworzeniu więzi międzyludzkich.

  Drużyna pracuje zgodnie z odpowiednią metodyką harcerską dostosowaną do wieku członków drużyny. Realizacja zadań odbywa się przede wszystkim na zbiórkach drużyny, ale przewiduje się także pracę w terenie oraz okolicznościowe spotkania.

 Najważniejsze zrealizowane zadania wynikające z planu pracy to:

- osiągnięcie określonej w dokumentach liczebności - stan drużyny - 19 harcerek i 4 harcerzy,

-  zapoznanie z historią ZHP, zasadami działalności i współczesnym obliczem organizacji,  władzami ZHP, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,  systemem pracy i kierowania w drużynie,

- przedstawienie ceremoniału harcerskiego, musztry oraz zasad harcerskiego zachowania,

- zapoznanie z regulaminem mundurowym ZHP,

- urządzanie harcówki, kształcenie umiejętności pracy w grupie i nawyku odpowiedzialności za drugiego człowieka,

- udział w uroczystościach środowiskowych i obchodach świąt narodowych,

- szerzenie ideałów harcerskich i zachęcanie innych do wstąpienia w szeregi ZHP.

Ogromnym osiągnięciem drużyny jest posiadanie własnej harcówki, którą powoli urządzamy i przystosowujemy do naszych potrzeb oraz umundurowanie drużyny. Zawdzięczamy to Panu Dyrektorowi, dla którego reaktywacja harcerstwa w naszej szkole stała się ważną sprawą. W imieniu harcerzy pragnę podziękować za wsparcie i pomoc przy tworzeniu drużyny harcerskiej.

Po zamknięciu okresu próbnego z wynikiem pozytywnym zwrócimy się z prośbą do Komendanta Hufca  o zatwierdzenie drużyny i przystąpimy do realizacji zadań jako właściwa drużyna harcerska. W przyszłym roku szkolnym postaramy się zachęcić uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do wstąpienia w szeregi ZHP.

 

HARCERSKI START  2016/2017

                Działalność harcerską w nowym roku szkolnym rozpoczęliśmy od uroczystej zbiórki , w czasie której  zostały ustalone kierunki działania i przedstawione propozycje do planu pracy. W związku z tym, że wrzesień związany jest z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej i  łączącymi się z nią walkami o  Radłów, wzięliśmy udział w lokalnej uroczystości patriotycznej i pełniliśmy wartę honorową przed pomnikiem żołnierzy, którzy polegli  w obronie szkoły oraz na cmentarzu , gdzie spoczywają ofiary tragicznego września 1939 roku.

                Ważnym elementem  naszej pracy  jest pozyskiwanie nowych harcerzy. Uczniowie gimnazjum, którzy pomyślnie zrealizowali próbę harcerza,  przystąpili do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Wspólna zabawa, śpiew, pieczenie kiełbasek przy ognisku były dopełnieniem tej ważnej w życiu drużyny i każdego harcerza  uroczystości.

                Kolejnym sprawdzianem dla naszej drużyny był udział w inauguracji roku harcerskiego, zorganizowanej   przez Hufiec  Brzesko w formie gry terenowej.  Tematem przewodnim gry była  1050 rocznica Chrztu Polski, dlatego musieliśmy się doszkolić historycznie, gdyż znajomość tego okresu pozwalała na zdobycie dodatkowych punktów. Dwa patrole, reprezentujące harcerzy i harcerzy starszych,  wzięły udział w grze terenowej, która sprawdzała znajomość  szyfrów, symbolikę, prawo, pionierkę, samarytankę, węzły, azymuty . Nasze patrole dzielnie walczyły w swoich kategoriach i oprócz niezapomnianej przygody  oraz pozytywnych wrażeń przywiozły także nagrody / czek na 100 złotych do zrealizowania w składnicy harcerskiej/. W  ogólnej rywalizacji  harcerze ze szkoły podstawowej zajęli  III ,  a harcerze  starsi  IV miejsce. Spotkanie w Brzesku potwierdziło,  że nasza drużyna działa sprawnie mimo niedługiego stażu i utwierdziło  nas w przekonaniu  słuszności  harcerskich działań .

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Dzień Babci w przedszkolu