Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Mały Mistrz

 

Radłowskie pierwszaki realizują program ,,Mały Mistrz” .

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.

Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.

Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.

Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Program Mały Mistrz jest realizowany w klasie IB od 1.09.2015r. pod opieką pani Barbary Chrzanowskiej i pani Danuty Grabskiej. Zajęcia odbywają  się systematycznie w wymiarze jednej godziny tygodniowo.. W trakcie zajęć realizujemy podstawowe założenia programu oraz przygotowywujemy dzieci poprzez szereg ćwiczeń do zdobywania kolejnych sprawności. W miesiącu październiku poddano uczniów zalecanym w projekcie testom: zwis na drążku, bieg wahadłowy 10x5 i marszobieg na dystansie 600m. Wyniki zostały udokumentowane- rozwój fizyczny można  śledzić na stronie Małego Mistrza. Podobne testy sprawnościowe zostaną powtórzone w miesiącu maju w celu  sprawdzenia przyrostu sprawności dzieci.
Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego zdobywać będą poszczególne sprawności : TURYSTA (wycieczki w okolicach szkoły po najbliższej okolicy oraz wycieczka klasowa); GIMNASTYK(szereg ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych zakończonych testem na odznakę gimnastyka), PIŁKARZ-KOSZYKARZ(duża liczba ćwiczeń z piłkami, podania, chwyty, rzuty, kozłowanie, rywalizacja, współdziałanie w grupie, test sprawności),LEKKOATLETA(zasób ćwiczeń kształtujących, ogólnorozwojowych, biegi, skoki, marszobiegi, rzuty różnymi piłkami do celu i na odległość, rywalizacja, zabawy bieżne, rzutne i skoczne); BADMINTONISTA, (ćwiczenia zręcznościowe, odbicia indywidualne na odległość i do celu, odbicia w dwójkach),SANECZKARZ.
 Przed rozpoczęciem testu każdy uczeń został zaznajomiony z techniką wykonania zadania. Uczniowie dowiedzieli się także dlaczego i w jakim celu przeprowadzany jest ten test.  W czasie wykonywania zadań uczniowie  świetnie się bawili i byli mocno zaangażowani w swoje działania. Wierzymy, że realizacja wyżej wymienionego programu przyczyni się do poprawy aktywności ruchowej a w konsekwencji stanu zdrowotnego dzieci .

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Zakończenie roku szkolnego