Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Planeta energii

Konkurs „Planeta Energii” adresowany jest do uczniów i nauczycieli klas I-III szkół podstawowych w całym kraju. Jego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej. Dzięki niemu najmłodsi dowiedzą się m.in. czym jest i skąd bierze się prąd, jaką rolę pełni w naszym życiu, jakie są podstawowe źródła energii elektrycznej oraz jak racjonalnie i przyjaźnie dla środowiska z niej korzystać. Poznają także zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów energetycznych.

 

Uczniowie klas trzecich  z naszej szkoły przystąpili w tym roku po raz pierwszy do udziału w VI już edycji  projektu edukacyjnego Grupy ENERGA "Planeta Energii". Celem programu jest propagowanie wiedzy na temat energii elektrycznej, w tym na temat jej pochodzenia oraz roli w codziennym życiu, jak również promowanie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów energetycznych oraz kształtowanie odpowiedzialnych, proekologicznych postaw wśród dzieci.

Jedną z form realizacji podjętych zadań była inscenizacja  pt. „Pstryk” przygotowana przy współpracy rodziców przez uczniów kl. IIIa, którą przedstawili 30 listopada przy udziale zaproszonych gości-panów elektryków pracujących w  znanym  zakładzie energetycznym , rodziców oraz uczniów klas młodszych. Na program składały się wiersze, scenki  z życia codziennego dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Nie zabrakło też żarcików związanych z prezentowanym zagadnieniem. Podsumowaniem był quiz przeprowadzony przez Świetlika, podczas którego dzieci  nie tylko świetnie się bawiły,ale też wykazały się wiedzą na temat bezpieczeństwa  podczas korzystania z prądu elektrycznego.

Zaproszeni goście-panowie elektrycy przekazywali wiedzę na temat czym jest prąd oraz skąd się bierze. Zaprezentowali dzieciom krótki filmik przedstawiający  sytuacje niebezpieczne, mogące wystąpić w codziennym życiu ,jak również uczący prawidłowych  zachowań  w takich sytuacjach. Tematyka spotkania  zainteresowała uczniów ,o czym mogła świadczyć duża ilość pytań zadawana  panom elektrykom przez dzieci.  Pomysł programu był ciekawą formą łączenia nauki z zabawą.

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Odblaskowa szkoła