Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Raport dostępności
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Powitanie

Oficjalna strona Zespołu Szkół w Radłowie

Facebook

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia profilu naszej szkoły na https://www.facebook.com/szkolaradlow/

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2022/2023.

Przedszkola :
1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.
2. Rodzice wyrażający chęć uczęszczania dziecka do przedszkola do którego uczęszcza obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.).
4. Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIX/253/17 Rady Miejskie w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów.
5. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniem nr 14/2022 Burmistrza Radłowa z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, prowadzonych przez Gminę Radłów- załącznik nr 1.
6. Wzory wniosków i deklaracji dostępne są w przedszkolach.

Klasy I szkół podstawowych:
1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego , jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
3. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów określa Zarządzenie nr 14.2022 Burmistrza Radłowa z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, prowadzonych przez Gminę Radłów.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIX/254/17 Rady Miejskie w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów.

Do pobrania:

Zarządzenie - rekrutacja

Załączniki do zarządzenia - rekrutacja

Zał. 2 Wniosek przyjęcie przedszkole Radłów 2022

Zał. 3 Potwierdzenie woli zapisu przedszkole Radłów 2022

Zał. 4 - Deklaracja kontynuacji nauki Przedszkole 2022

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej 2022

Oświadczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

Jesienne pejzaże

”Jesienne pejzaże” to hasło konkursu plastycznego organizowanego przez SKO. Różnorodność jesiennych darów stała się inspiracją do wykonania prac plastycznych techniką kolażu. W zimowej scenerii, w dniu 17 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce - Daria Szkarłat kl. 4a II miejsce - Katarzyna Raszowska kl. 5b III miejsce - Franciszek Chmura kl. 4a Wyróżnienie zdobył Jakub Piotrowski kl. 4a Prace konkursowe podziwiać można na wystawie gazetki szkolnej SKO. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki. Serdecznie gratulujemy.


Zapytanie ofertowe - Laboratoria Przyszłości

 

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn. Dostawa wyposażenia w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości" - Zespół Szkół w Radłowie

 

Tenis stołowy

Gminny Turniej Piłki Nożnej.

Finały Powiatowe w Szachach Drużynowych

W dniu 17 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Radłowie  odbyły się Finały Powiatowe w Szachach Drużynowych w kategoriach Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W zawodach ogólnie uczestniczyło 11 szkół z powiatu tarnowskiego. Rozgrywki zostały przeprowadzone systemem szwajcarskim w tempie gry P`15. Sędziami zawodów byli Panowie Wiesław i Paweł Kacperek. Naszą drużynę stanowili: Kinga Jabłoniec, Karol Hajdas, Mikołaj Radzik, Karol Kaczor, opiekę nad grupą sprawował Piotr Malec.

X Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej „I wojna światowa na Ziemi Radłowskiej”

9 listopada w naszej szkole odbył się etap gminny 10 edycji konkursu historycznego „I wojna światowa na Ziemi Radłowskiej”. Etap szkolny konkursu został przeprowadzony dwa tygodnie wcześniej i wyłonił w każdej szkole uczniów, którzy najlepiej poznali dzieje tego konfliktu zbrojnego.

W eliminacjach drugiego etapu wzięło udział 12 uczniów ze szkół podstawowych z  Woli Radłowskiej, Zabawy, Przybysławic i Radłowa. Uczniowie otrzymali arkusze z pytaniami dotyczącymi genezy, przebiegu i skutków I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń na Ziemi Radłowskiej. Poziom wiedzy uczniów był wysoki i wyrównany. W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce zajęła Maria Trytek, drugie Mateusz Rojek, a trzecie Filip Wilk – wszyscy z Radłowa. Pierwsze miejsce w kategorii klas VII – VIII wywalczyła Emilia Kapera z Radłowa, drugie Zuzanna Cegielska
z Radłowa, a trzecie Emilia Ptaśnik z Zabawy. Dyplomy i nagrody książkowe zwycięzcom konkursu wręczyła Pani Dyrektor Małgorzata Tokarczyk - Kozioł. Uczestnikom gratulujemy rzetelnej wiedzy,
 a opiekunom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu. Koordynatorami konkursu byli nauczyciele historii Marek Urbanek i Piotr Malec

Kino za czytanie?

Tak, to możliwe!

 Uczniowie kl.3B  za wzorowe czytelnictwo zostali nagrodzeni biletem do kina.

W Miejskim Centrum Kultury w Radłowie obejrzeli film „Mała Wielka Stopa 2”. Dziękujemy Sponsorowi za ufundowanie miłej i oryginalnej nagrody, która sprawiła nam wiele radości.

Zamknąć w słowie i kadrze.

Innowacja „Zamknąć w słowie i kadrze” dobiegła końca. Najpiękniejsze wiersze i zdjęcia zostały wybrane. To one ozdobią kalendarz na przyszły rok, który będzie swoistego rodzaju sprawozdaniem ze wspólnie podejmowanych działań. Bardzo dziękuję uczniom z klasy 5b za zaangażowanie, sumienność i pomoc w realizacji założonych celów. Dorota Stono

Próbna ewakuacja.

 

Dnia 29 października 2021 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja przeprowadzona przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie. Podczas ewakuacji sztucznie zadymiono budynek, aby urealnić warunki, które panują podczas pożaru.  Ratownicy zademonstrowali, jak się postępuje z osobami poszkodowanymi oraz przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Młodzi głosują